SEROXAT 30 mg tbl flm (blis. PVC/Al/papier) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 11,27 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 9,78 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,49 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 9,67 € (-1,1 %) 1,49 € (0,0 %)
07/24 9,78 € (0,0 %) 1,49 € (0,0 %)
06/24 9,78 € (0,0 %) 1,49 € (0,0 %)
05/24 9,78 € 1,49 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

SEROXAT 30 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0339/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
25091
Názov produktu podľa ŠÚKL
Seroxat 30 mg tbl flm 30x30 mg (blis. PVC/Al/papier)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo paroxetín, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných SSRI (selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu). Zvyšuje hladinu sérotonínu v mozgu.

Používa sa u dospelých:

 • s depresiou a/alebo
 • úzkostnými poruchami:
  • obsedantno-kompulzívna porucha (opakované, vtieravé myšlienky s nekontrolovateľným správaním);
  • panická porucha (panické záchvaty vrátane tých, ktoré sú spôsobené agorafóbiou, čo je strach z otvorených priestorov);
  • sociálna úzkosť (strach zo spoločenských situácií alebo vyhýbanie sa spoločenským situáciám);
  • posttraumatická stresová porucha (úzkosť spôsobená traumatickou udalosťou);
  • generalizovaná úzkostná porucha (celkový pocit veľkej úzkosti alebo nervozity).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Veľká depresívna epizóda a recidivujúca depresívna porucha
Odporúčaná dávka je 20 mg denne.
Dávka sa môže zvyšovať o 10 mg prírastky až na maximálne 50 mg denne.
Dávkovanie sa má prehodnotiť a podľa potreby upraviť počas 3 - 4 týždňov od začiatku liečby a potom, keď to bude považované za klinicky vhodné.
Pacienti s depresiou sa majú liečiť počas dostatočnej dlhej doby najmenej 6 mesiacov.
Zlepšenie stavu sa u pacientov začne zvyčajne už po 1. až 2. týždni liečby.

Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD) 
Odporúčaná dávka je 40 mg denne.
Začiatočná dávka je 20 mg/deň a táto dávka sa môže postupne zvyšovať o 10 mg prírastky na odporúčanú dávku.
Maximálna dávka je 60 mg/deň.
Doba terapie môže byť niekoľkomesačná alebo aj dlhšia.

Panická porucha
Odporúčaná dávka je 40 mg denne.
Začiatočná dávka je 10 mg/deň a táto dávka sa môže postupne zvyšovať o 10 mg prírastky na odporúčanú dávku.
Maximálna dávka je 60 mg/deň.
Doba terapie môže byť niekoľkomesačná alebo aj dlhšia.

Sociálna úzkosť/sociálna fóbia
Odporúčaná dávka je 20 mg denne.
Dávka sa môže zvyšovať o 10 mg prírastky až na maximálnych 50 mg denne.
Dlhodobé používanie sa musí pravidelne vyhodnocovať.

Generalizovaná úzkostná porucha a posttraumatická stresová porucha
Odporúčaná dávka je 20 mg denne.
Dávka sa môže zvyšovať o 10 mg prírastky až na maximálnych 50 mg denne.
Dlhodobé používanie sa musí pravidelne vyhodnocovať.

Starší ľudia
Dávkovanie sa má začať začiatočnou dávkou pre dospelých.
Maximálna dávka nemá presiahnuť 40 mg denne.

Pacienti s poruchou obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min) /pečene
Dávkovanie sa má obmedziť na nižšie dávky.

Ukončenie liečby:
Pri ukončovaní liečby sa má liek vysadzovať postupne. Režim postupného znižovania dávky uplatnený v klinických štúdiách spočíval v znižovaní dennej dávky o 10 mg v týždenných intervaloch.

Spôsob použitia

Tabletu sa odporúča podávať 1x denne ráno spolu s jedlom. Tabletu je lepšie prehltnúť ako žuvať.
Tablety majú deliacu ryhu, ktorá iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Upozornenia

Liek sa má užívať počas tehotenstva len v nevyhnutných prípadoch.
Liek sa môže užívať počas dojčenia po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek sa nesmie používať na liečbu detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.
Liek sa odporúča podávať s opatrnosťou u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek/ poruchou funkcie pečene.
Súbežné použitie paroxetínu a IMAO je kontraindikované kvôli riziku sérotonínového syndrómu. 
Liek sa musí používať opatrne u pacientov s epilepsiou.
U pacientov s diabetom môže byť potrebné upraviť dávkovanie inzulínu a/alebo perorálnych hypoglykemík.
Ak sa objaví mánia, sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky, je potrebné ihneď vyhľadať lekára.
Liek môže vyvolať príznaky poruchy sexuálnej funkcie.
Ak liek individuálne ovplyvňuje pozornosť pacienta, neodporúča sa viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.
Počas liečby sa môže veľmi zriedkavo objaviť fotosenzitívna reakcia. 
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobité upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Je pravdepodobnejšie, že vedľajšie účinky sa vyskytnú počas niekoľkých prvých týždňov užívania Seroxatu.
Navštívte svojho lekára, ak sa u vás počas liečby vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľaj ... viac >

Účinné látky

paroxetín

Indikačná skupina

30 - Antidepresíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36