SEROXAT 20 mg tbl flm (blis.) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,63 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,64 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,99 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 4,64 € (0,0 %) 0,99 € (0,0 %)
05/22 4,64 € (0,0 %) 0,99 € (0,0 %)
04/22 4,64 € (0,0 %) 0,99 € (0,0 %)
03/22 4,64 € 0,99 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

SEROXAT 20 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0859/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
25090
Názov produktu podľa ŠÚKL
Seroxat 20 mg tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/Al/papier)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek je jedným zo skupiny liekov nazývaných SSRI (selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu). Liek zvyšuje hladinu sérotonínu v mozgu. Liek je určený pre dospelých:

 • s depresiou a/alebo
 • úzkostnými poruchami:
  • obsedantno-kompulzívna porucha (opakované, vtieravé myšlienky s nekontrolovateľným správaním),
  • panická porucha (panické záchvaty vrátane tých, ktoré sú spôsobené agorafóbiou, čo je strach z otvorených priestorov),
  • sociálna úzkosť (strach zo spoločenských situácií alebo vyhýbanie sa spoločenským situáciám),
  • posttraumatická stresová porucha (úzkosť spôsobená traumatickou udalosťou)
  • generalizovaná úzkostná porucha (celkový pocit veľkej úzkosti alebo nervozity).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Veľká depresívna epizóda a recidivujúca depresívna porucha
Odporúčaná dávka je 20 mg denne.
Dávka sa môže zvyšovať o 10 mg prírastky až na maximálnych 50 mg denne.
Pacienti s depresiou sa majú liečiť počas dostatočnej dlhej doby najmenej 6 mesiacov.

Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD)
Odporúčaná dávka je 40 mg denne.
Začiatočná dávka je 20 mg/deň a táto dávka sa môže postupne zvyšovať o 10 mg prírastky na odporúčanú dávku.

Maximálna dávka je 60 mg/deň.
Doba terapie môže byť niekoľkomesačná alebo aj dlhšia.

Panická porucha
Odporúčaná dávka je 40 mg denne.
Začiatočná dávka je 10 mg/deň a táto dávka sa môže postupne zvyšovať o 10 mg prírastky na odporúčanú dávku.
Maximálna dávka je 60mg/deň.
Doba terapie
 môže byť niekoľkomesačná alebo aj dlhšia.

Sociálna úzkosť/sociálna fóbia
Odporúčaná dávka je 20 mg denne.
Dávka sa môže zvyšovať o 10 mg prírastky až na maximálnych 50 mg denne.
Dlhodobé používanie sa musí pravidelne vyhodnocovať.

Generalizovaná úzkostná porucha
Odporúčaná dávka je 20 mg denne.
Dávka sa môže zvyšovať o 10 mg prírastky až na maximálnych 50 mg denne.

Dlhodobé používanie sa musí pravidelne vyhodnocovať.

Posttraumatická stresová porucha
Odporúčaná dávka je 20 mg denne.
Dávka sa môže zvyšovať o 10 mg prírastky až na maximálnych 50 mg denne.

Dlhodobé používanie sa musí pravidelne vyhodnocovať.

Starší ľudia
Dávkovanie sa má začať začiatočnou dávkou pre dospelých.
Maximálna dávka nemá presiahnuť 40 mg denne.

Pacienti s poruchou obličiek/pečene
Dávkovanie sa má obmedziť na nižšie dávky.

Ukončenie liečby:
Pri ukončovaní liečby sa má liek vysadzovať postupne. Režim postupného znižovania dávky uplatnený v klinických štúdiách spočíval v znižovaní dennej dávky o 10 mg v týždenných intervaloch.

Spôsob použitia

Liek sa odporúča podávať 1x denne ráno spolu s jedlom. Tabletu je lepšie prehltnúť ako žuvať. Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky.

Upozornenia

Liek sa má užívať počas tehotenstva len v nevyhnutných prípadoch.
Liek sa môže užívať počas dojčenia po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek sa nesmie používať na liečbu detí a dospelých mladších ako 18 rokov.
Liek sa musí používať opatrne u pacientov s mániou v anamnéze.
Opatrnosť sa odporúča u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek alebo u pacientov s poruchou funkcie pečene.
Liek sa musí používať opatrne u pacientov s epilepsiou.
U pacientov s diabetom môže byť potrebné upraviť dávkovanie inzulínu a/alebo perorálnych hypoglykemík.
Nepiť alkohol.
Veľmi zriedkavo sa môže počas liečby objaviť fotosenzitívna reakcia. Počas liečby sa odporúča chrániť pred UV-žiarením.

Ak liek individuálne ovplyvňuje pozornosť pacienta, neodporúča sa viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.
Ďaľšie osobité upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Je pravdepodobnejšie, že vedľajšie účinky sa vyskytnú počas niekoľkých prvých týždňov užívania Seroxatu.
Navštívte svojho lekára, ak sa u vás počas liečby vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších ... viac >

Účinné látky

paroxetín

Indikačná skupina

30 - Antidepresíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36