Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,54 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,55 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,99 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/23 1,55 € (0,0 %) 0,99 € (0,0 %)
02/23 1,55 € (0,0 %) 0,99 € (0,0 %)
01/23 1,55 € (0,0 %) 0,99 € (0,0 %)
12/22 1,55 € 0,99 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

SERLIFT 50 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0095/02-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33577
Názov produktu podľa ŠÚKL
SERLIFT 50 mg tbl flm 30x50 mg
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo sertralín. Sertralín je jedným zo skupiny liečiv, ktoré sa nazývajú selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (Selective Serotonin Re‑uptake Inhibitors, SSRI). Tieto liečivá sa používajú na liečbu depresie a/alebo úzkostných porúch.
Môže sa používať na liečbu:

  • depresie a na prevenciu návratu depresie (u dospelých),
  • sociálnej úzkostnej poruchy (u dospelých),
  • posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD) (u dospelých),
  • panickej poruchy (u dospelých),
  • obsedantno‑kompulzívnej poruchy (OCD) (u dospelých, detí a dospievajúcich vo veku 6 ‑ 17 rokov).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Začiatočná liečba:
Depresia a OCD: Liečba sa má začať dávkou 50 mg/deň.

Panická porucha, PTSD a sociálna úzkostná porucha: Liečba má začať dávkou 25 mg/deň. Po prvom týždni sa má dávka zvýšiť na 50 mg 1x denne.

Titrovanie dávky:
Depresia, OCD, panická porucha, sociálna úzkostná porucha a PTSD (posttraumatická stresová porucha):
Pacientom, ktorí neodpovedajú na dávku 50 mg, môže pomôcť zvýšenie dávky. Zmeny dávky sa majú robiť v krokoch po 50 mg v intervale najmenej 1 týždňa až na maximálnu dávku 200 mg/deň. 
Nástup terapeutického účinku je možné pozorovať do 7 dní. Úplný terapeutický účinok sa však zvyčajne prejaví až po dlhšom čase, zvlášť pri OCD.

Udržiavacia liečba:
Dávkovanie počas dlhodobej liečby sa má udržiavať na najnižšej účinnej hladine, s následnou úpravou v závislosti od terapeutickej odpovede.
Pacienti s depresiou sa majú liečiť dostatočne dlhý čas, aspoň 6 mesiacov, aby sa zabezpečilo, že u nich nebudú prítomné príznaky.

Deti a dospievajúci s obsedantno‑kompulzívnou poruchou:
Začiatočná dávka pre vek 13 ‑ 17 rokov je 50 mg 1x denne a pre vek 6 ‑ 12 rokov je 25 mg 1x denne. Po prvom týždni sa dávka môže zvýšiť na 50 mg 1x denne.
Ak sa nedostaví uspokojivá odpoveď na liečbu, následné dávky sa môžu podľa potreby ďalej postupne zvyšovať po 50 mg počas niekoľkých týždňov. Maximálna dávka je 200 mg denne. Zmeny dávky sa nemajú robiť častejšie ako v týždňových intervaloch.

Ukončenie liečby:
Je potrebné vyhnúť sa náhlemu prerušeniu liečby. Pri ukončovaní liečby sa má dávka znižovať postupne aspoň počas 1-2 týždňov, aby sa znížilo riziko vzniku reakcií z vysadenia.

Použitie pri insuficiencii pečene
Majú sa použiť nižšie dávky alebo sa majú predĺžiť intervaly medzi jednotlivými dávkami.

Spôsob použitia

Tableta sa má podávať 1x denne, buď ráno alebo večer. Môže sa užiť s jedlom alebo bez jedla a zapije sa pohárom vody (nie grepfruitovou šťavou). Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa neodporúča počas tehotenstva pokiaľ klinický stav ženy nie je taký, že očakávaný prínos liečby preváži nad potenciálnym rizikom.
Podávanie dojčiacim matkám sa neodporúča, iba ak by lekár usúdil, že očakávaný prínos liečby prevýši možné riziko.
U starších osôb sa má postupovať s opatrnosťou, keďže sa u nich môže vyskytovať väčšie riziko vzniku hyponatriémie.
Sertralín sa nesmie používať v prípadoch závažnej poruchy funkcie pečene, keďže k dispozícii nie sú žiadne klinické údaje.
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Počas užívania lieku sa má predísť konzumácii alkoholu. Sertralín sa nemá užívať v kombinácii s grapefruitovou šťavou.
Môže sa vyskytnúť fotosenzitivita (frekvencia výskytu je neznáma).
Ďaľšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej infor ... viac >

Účinné látky

sertralín

Indikačná skupina

30 - Antidepresíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36