Serevent Inhaler N sus inh (inh.plast.) 1x120 dávok

Oznam ŠÚKL
K tomuto produktu evidujeme oznam o Obnovení dodávok od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Viac informácií
Kategorizačné údaje
Maximálna cena 13,69 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,40 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 13,29 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/24 0,40 € (0,0 %) 13,29 € (0,0 %)
03/24 0,40 € (0,0 %) 13,29 € (0,0 %)
02/24 0,40 € (0,0 %) 13,29 € (0,0 %)
01/24 0,40 € 13,29 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. TRN, ALG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Serevent Inhaler N
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0402/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
36556
Názov produktu podľa ŠÚKL
Serevent Inhaler N sus inh 1x120 dávok (inh.plast.)
Aplikačná forma
SUS INH - Inhalačná suspenzia v tlakovom obale

Popis a určenie

Serevent Inhaler N obsahuje liečivo salmeterol. Je to „dlhodobo pôsobiace bronchodilatancium“. Pomáha udržiavať dýchacie cesty v pľúcach otvorené. Tým uľahčuje prúdenie vzduchu do pľúc a z pľúc. Účinky sa zvyčajne dostavia do 10 až 20 minút a trvajú 12 hodín alebo dlhšie. Lekár predpísal tento liek, pretože pomôže zabrániť dýchacím problémom. Tieto problémy môžu byť spôsobené astmou. Pravidelné užívanie Serevent Inhaler N pomôže zabrániť záchvatom astmy. Pomôže zabrániť aj astme vyvolanej námahou alebo astme, ktorá sa prejavuje len v noci. Pravidelné užívanie Serevent Inhaler N pomôže zabrániť aj dýchacím problémom spôsobeným inými ochoreniami hrudníka, napr. chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP). Serevent Inhaler N pomáha zabrániť záchvatu dýchavičnosti a piskotu. Neúčinkuje, keď už máte dýchavičnosť alebo piskot. Ak k tomu dôjde, budete musieť použiť rýchlo pôsobiaci „záchranný“ liek, napríklad salbutamol. Serevent sa dodáva v inhalátore. Liek vdychujete priamo do pľúc. Serevent Inhaler N obsahuje norflurán. Je menej škodlivý pre životné prostredie ako staršie inhalátory. Po použití starších inhalátorov môžete mať v ústach inú chuť ako po použití Sereventu. Nebude však žiadny rozdiel v spôsobe, akým liek účinkuje. Ak sa liečite na astmu, vždy musíte dostať Serevent Inhaler N aj inhalátor so steroidom, ktoré budete používať spolu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Astma

Dospelí a dospievajúci vo veku 12 a viac rokov:
2 inhalácie 25 mikrogramov salmeterolu 2x denne. U pacientov s astmou so závažnejšou obštrukciou dýchacích ciest môžu byť potrebné až 4 inhalácie salmeterolu 2x denne.

Deti vo veku 4 a viac rokov:
2 inhalácie 25 mikrogramov salmeterolu 2x denne.

CHOCHP

Dospelí vo veku 18 a viac rokov:
2 inhalácie 25 mikrogramov salmeterolu 2x denne.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Liek je určený len na inhalačné použitie. Liek sa má používať pravidelne.

Pred použitím pretrepať. Inhalátor sa drží kolmo medzi prstami a palcom, pričom palec je na spodnej časti, pod náustkom. Najskôr je potrebné vydýchnuť čo najviac, náustok sa vloží do úst medzi zuby a tuho sa zomkne perami (nehrýzť doň). Pri začiatku nadychovania cez ústa sa stlačí inhalátor zvrchu tak, aby sa uvoľnila dávka lieku v čase, keď dochádza k rovnomernému a hlbokému nadychovaniu. Dych sa zadrží a inhalátor sa vyberie z úst. Dych je potrebné zadržať tak dlho, ako je možné. Pred aplikovaním ďalšej dávky je potrebné aspoň pol minúty počkať.

Upozornenie

Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa používaniu lieku počas tehotenstva.
Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu liekom sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Liek sa neodporúča používať u detí mladších ako 4 roky kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.
Nevystavovať teplotám prevyšujúcim 50°C.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Aby sa znížila pravdepodobnosť vzniku vedľajších účinkov, váš lekár predpíše najnižšiu dávku Sereventu, ktorá bude udržiavať vašu astmu alebo CHOCHP pod kontrolou. Ľudia, ktorí užívali Serevent, hlá ... viac >

Účinné látky

salmeterol

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24