SEREVENT DISKUS plv inh 50 µg 1x60 dávok

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 19,11 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 5,82 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 13,29 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/24 5,82 € (0,0 %) 13,29 € (0,0 %)
03/24 5,82 € (0,0 %) 13,29 € (0,0 %)
02/24 5,82 € (0,0 %) 13,29 € (0,0 %)
01/24 5,82 € 13,29 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. TRN, ALG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

SEREVENT DISKUS
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0195/98-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
27962
Názov produktu podľa ŠÚKL
Serevent Diskus plv inh 1x60 dávok (blis.+inhalátor)
Aplikačná forma
PLV INH - Inhalačný prášok

Popis a určenie

Liek obsahuje salmeterólium-xinafoát a patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú bronchodilatanciá. Bronchodilatanciá pomáhajú udržiavať dýchacie cesty v pľúcach otvorené a tým uľahčujú prúdenie vzduchu do pľúc a z pľúc.

Liek poskytuje dlhodobú (12‑hodinovú) bronchodilatáciu pri reverzibilnej obštrukcii dýchacích ciest spôsobenej astmou, chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) a chronickou bronchitídou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Na dosiahnutie úplného liečebného účinku v liečbe reverzibilnej obštrukcie dýchacích ciest spôsobenej astmou, CHOCHP a chronickou bronchitídou, sa odporúča užívať liek pravidelne.
U astmatických pacientov dochádza k nástupu účinnej bronchodilatácie (zlepšenie FEV1 o viac ako 15 %) v priebehu 10 až 20 minút. Úplný účinok sa prejaví po niekoľkých prvých dávkach lieku. Bronchodilatačný účinok salmeterolu zvyčajne trvá 12 hodín, čo je zvlášť výhodné v liečbe nočných príznakov astmy, CHOCHP a chronickej bronchitídy a v liečbe ponámahovej astmy.

Keďže s nadmernými dávkami lieku tejto triedy môžu byť spojené nežiaduce účinky, veľkosť dávky alebo častosť podávania sa má zvýšiť len na základe lekárskej konzultácie.

Dospelí:
Liečba astmy, CHOCHP a chronickej bronchitídy:
Jedna inhalácia (1 krát 50 mikrogramov salmeterolu) 2x denne.
U astmatických pacientov s ťažšou obštrukciou dýchacích ciest môžu byť prospešné až 2 inhalácie (2 krát 50 mikrogramov salmeterolu) 2x denne.

Deti staršie ako 4 roky:
Jedna inhalácia (1 krát 50 mikrogramov salmeterolu) 2x denne.

Spôsob použitia

Inhalačný prášok sa podáva inhalačne. Pomôcka sa otvorí a aktivuje posunutím páčky. Potom sa náustok priloží k perám a vdychuje sa plynulo a hlboko cez Diskus a pomôcka sa vyberie z úst. Zadrží sa dych asi na 10 sekúnd a pomaly sa vydýchne. Presný návod na použitie lieku je popísaný v PIL časť 3. Po aplikácii lieku je vhodné vypláchnuť ústa čistou vodou pre zabránenie vzniku kandidózy a zachrípnutiu.
Náustok Diskusu sa po aplikácii utrie suchou papierovou vreckovkou.

Upozornenie

Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa používaniu lieku počas tehotenstva.
Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu liekom sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o použití lieku u detí mladších ako 4 roky.
Liek sa nemá používať (a nie je dostatočný) ako počiatočná liečba astmy.
Pacienti trpiaci astmou musia byť upozornení na to, že bez konzultácie s lekárom nesmú ukončiť liečbu steroidmi ani znížiť ich dávku, dokonca ani vtedy, ak sa po používaní salmeterolu budú cítiť lepšie.
Liek sa pacientom nemá nasadiť počas ťažkej akútnej exacerbácie astmy, ani ak majú významne alebo akútne sa zhoršujúcu astmu.
Dlhodobo pôsobiace bronchodilatanciá nemajú byť jediným alebo hlavným liekom v udržiavacej liečbe astmy (viď SPC časť 4.1).
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Aby sa znížila pravdepodobnosť vzniku vedľajších účinkov, váš lekár predpíše najnižšiu dávku Sereventu, ktorá bude udržiavať vaše ochorenie pod kontrolou. Ľudia, ktorí užívali Serevent, hlásili nasl ... viac >

Účinné látky

salmeterol

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24