Seretide Diskus 50 mikrogramov/500 mikrogramov plv ido (blis.PVC) 1x60 dávok

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Seretide Diskus 50 mikrogramov/500 mikrogramov
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0012/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
45958
Názov produktu podľa ŠÚKL
Seretide Diskus 50 mikrogramov/500 mikrogramov plv ido 1x60 dávok (blis.PVC)
Aplikačná forma
PLV IDO - Upravený inhalačný prášok

Popis a určenie

Liek obsahuje 2 liečivá:

  • salmeterol, je to dlhodobo pôsobiace bronchodilatancium. Bronchodilatanciá pomáhajú udržiavať dýchacie cesty v pľúcach otvorené. Tým uľahčujú prúdenie vzduchu do pľúc a z pľúc. Účinky trvajú najmenej 12 hodín.
  • flutikazónpropionát, je to kortikosteroid, ktorý znižuje opuch a podráždenie v pľúcach.

Používa sa pri:

  • astme,
  • chronickej obštrukčnej chorobe pľúc (CHOCHP).

Tento liek pomáha predchádzať záchvatom dýchavice a piskotov a nemá sa používať na zmiernenie náhleho záchvatu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa musí používať každý deň, dokonca aj počas asymptomatického obdobia.
Dávka má byť titrovaná na najnižšiu možnú dávku, ktorá udrží účinnú kontrolu príznakov.

ASTMA
Dospelí a dospievajúci vo veku od 12 rokov a starší:
1 inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 100 mikrogramov flutikazónpropionátu 2x denne, alebo
1 inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 250 mikrogramov flutikazónpropionátu 2x denne, alebo
1 inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 500 mikrogramov flutikazónpropionátu 2x denne.

Ak sú príznaky astmy pod kontrolou, lekár môže znížiť dávku lieku na 1x denne podľa výskytu príznakov astmy (buď večer alebo počas dňa).

Stredne ťažká perzistentná astma, kedy je nevyhnutná rýchla kontrola astmy
Po zvážení lekárom je možné podávať liek krátkodobo ako začiatočnú udržiavaciu liečbu.
Odporúča sa začiatočná dávka 1 inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 100 mikrogramov flutikazónpropionátu 2x denne.
Po dosiahnutí kontroly astmy je potrebné liečbu zhodnotiť a zvážiť, či pacienti majú prejsť na samotný inhalačný kortikosteroid.
Pri postupnom znižovaní dávky je dôležitá pravidelná kontrola pacientov.
Liek 50 mikrogramov salmeterolu a 100 mikrogramov flutikazónpropionátu nie je určený pre dospelých a deti s ťažkou astmou.

Deti vo veku 4-12 rokov:
1 inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 100 mikrogramov flutikazónpropionátu 2x denne.
Maximálna schválená dávka flutikazónpropionátu dodávaná u detí je 100 mikrogramov 2x denne.

CHOCHP
Dospelí: jedna inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 500 mikrogramov flutikazónpropionátu 2x denne.

Spôsob použitia

Liek je určený na inhalačné použitie. 
Pomôcka sa otvorí a aktivuje posunutím páčky. Potom sa náustok vloží do úst a pritisnú sa okolo neho pery. Potom sa dávka môže inhalovať a pomôcka sa zatvorí. 
Diskus uvoľňuje prášok, ktorý sa inhaluje do pľúc. Počítadlo dávok, ktoré je súčasťou Diskusu, ukazuje počet zostávajúcich dávok. 
Presný návod na použitie lieku je popísaný v PIL časť 3. Ako používať Seretide.
Po aplikácii lieku je vhodné vypláchnuť ústa čistou vodou.
Náustok Diskusu sa po aplikácii utrie suchou papierovou vreckovkou.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek môže použiť len po dôkladnom zvážení pomeru prínosu a rizika liečby. Má sa použiť najnižšia možná dávka.
Liek sa môže užívať počas dojčenia iba po zvážení prínosu liečby matky a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek sa neodporúča používať u detí mladších ako 4 roky.
U detí sa odporúča počas liečby pravidelne merať ich výšku.

Tento liek nie je určený na začiatočnú liečbu ľahkej astmy. 
Nie sú dostupné údaje o použití lieku u pacientov s poruchou funkcie pečene.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Aby sa znížila pravdepodobnosť vzniku vedľajších účinkov, váš lekár vám predpíše najnižšiu dávku Seretidu, ktorá bude udržiavať vašu astmu alebo CHOCHP pod kontrolou.
Alergické reakcie: môžete spozor ... viac >

Účinné látky

flutikazónpropionát, salmeterol

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24