Septoderm spray dezinfekcia pokožky, náhradná náplň 1x1 l

Mohlo by vás zaujímať

Septoderm spray
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Biocídne výrobky
Registračné číslo produktu
bio/172/D/16/CCHLP
Aplikačná forma
LIQ - Kvapalina (na iné - nie vnútorné - použitie - napr. dezinf.)
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 11,13 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Dezinfekčný kvapalný alkoholový prípravok určený na dezinfekciu pokožky pred malými invazívnymi zákrokmi, punkciami a vpichom.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Prípravok sa používa neriedený. Dezinfikovaná časť pokožky sa dostatočne namočí postrekom a prípravok sa nechá pôsobiť do zaschnutia. Minimálne 15 s alebo do 1 min.

Upozornenie: Len na profesionálne použitie. Nebezpečenstvo. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí! Uchovávajte mimo doahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Nevdychujte hmlu. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.