Septoderm spray dezinfekcia pokožky, náhradná náplň 1x500 ml

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Septoderm spray
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Biocídne výrobky
Registračné číslo produktu
bio/172/D/16/CCHLP
Aplikačná forma
LIQ - Kvapalina (na iné - nie vnútorné - použitie - napr. dezinf.)
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Dezinfekčný kvapalný alkoholový prípravok určený na dezinfekciu pokožky pred malými invazívnymi zákrokmi, punkciami a vpichom.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Prípravok sa používa neriedený. Dezinfikovaná časť pokožky sa dostatočne namočí postrekom a prípravok sa nechá pôsobiť do zaschnutia. Minimálne 15 s alebo do 1 min.

Upozornenie: Len na profesionálne použitie. Nebezpečenstvo. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí! Uchovávajte mimo doahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Nevdychujte hmlu. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.