Septoderm OP dezinfekcia pokožky a operačného poľa, s rozprašovačom 1x250 ml

Mohlo by vás zaujímať

Septoderm OP
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Biocídne výrobky
Registračné číslo produktu
bio/313/D/03/20/CCHLP
Aplikačná forma
LIQ - Kvapalina (na iné - nie vnútorné - použitie - napr. dezinf.)
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Biocídny výrobok. Kvapalný farbený alkoholový dezinfekčný prípravok určený na dezinfekciu pokožky pred operáciami a chirurgickými zákrokmi. Neobsahuje jód. 

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Prípravok sa používa neriedený. Dezinfikovaná časť pokožky sa dostatočne namočí septodermom OP, udržuje sa vlhká aspoň 1 minútu a nechá sa zaschnúť.

Upozornenie: Určené len na profesionálne použitie. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.