Septanazal sprej pre dospelých aer nao (fľ.HDPE s rozpr.) 1x10 ml

Mohlo by vás zaujímať

Septanazal sprej pre dospelých
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
69/0369/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7064A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Septanazal sprej pre dospelých aer nao 1x10 ml (fľ.HDPE s rozpr.)
Aplikačná forma
AER NAO - Nosová roztoková aerodisperzia
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 3,57 €

Popis a určenie

Liek obsahuje 2 liečivá:

  • xylometazolíniumchlorid, rýchlo sťahuje cievy sliznice nosa a znižuje opuch nosovej sliznice a vylučovanie hlienu.
  • dexpantenol, podporuje hojenie rán a ochraňuje nosovú sliznicu.

Používa sa u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku 6 rokov a viac na:

  • zníženie opuchu sliznice nosa počas nádchy a podporu hojenia poranení sliznice,
  • úľavu pri nealergickom zápale sliznice nosa (vazomotorická nádcha),
  • liečbu sťaženého dýchania nosom po operáciách nosa.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok je určený na aplikáciu do nosa (podmienky použitia vám vysvetlí váš lekárnik).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 6 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Deti vo veku od 6 rokov, dospievajúci a dospelí

1 vstrek do každej nosovej dierky podľa potreby 3x denne. 
Účinok sa dostaví do 5 - 10 minút po podaní lieku.
Podávanie lieku deťom do 12 rokov má byť pod dohľadom dospelej osoby.

Dĺžka liečby je obmedzená na 7 dní, pokiaľ lekár nestanoví inak. Opätovné použitie je možné až po prestávke v trvaní niekoľkých dní.

Spôsob použitia

Liek je určený na použitie do nosa.
Pred 1. použitím je potrebné stláčať rozprašovač mimo nosa, kým sa neuvoľní prvá dávka liečiva. Hrot rozprašovača sa vsunie do nosovej dierky tak zvisle ako je to možné a hlavička spreja sa 1x stlačí. Počas vstrekovania sa má pacient zľahka nadychovať nosom. Ak je to potrebné, tento postup sa opakuje aj pre druhú nosovú dierku.

Upozornenie

Liek sa nemá používať počas tehotenstva a dojčenia pre nedostatok klinických údajov.
Liek je kontraindikovaný pre deti mladšie ako 6 rokov.
Pre deti vo veku 2 - 6 rokov sú na trhu iné lieky s nižšou silou.
Dlhodobé používanie môže viesť k chronickému opuchu (a tým k upchatiu nosa) a atrofii sliznice nosa, čo vedie k chronickému užívaniu.
Liek sa smie používať len po starostlivom zvážení prínosu a rizika v prípade metabolických ochorení (napr. hypertyreóza, diabetes), porfýrie, pacientov liečených inhibítormi monoaminooxidázy (MAOI) a inými liekmi, ktoré potenciálne zvyšujú tlak krvi, zvýšeného vnútroočného tlaku, najmä glaukómu s uzavretým uhlom, vážnych kardiovaskulárnych ochorení (napr. koronárne ochorenie srdca, hypertenzia), hyperplázie prostaty.
Je potrebné vyhnúť sa priamemu kontaktu lieku s očami.
Po 1. otvorení sa má liek spotrebovať do 12 mesiacov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
reakcie z precitlivenosti ako opuch kože a slizníc, kožná vyrážka, svrbenie.
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):
palpitác ... viac >

Účinné látky

dexpantenol, xylometazolíniumchlorid

Indikačná skupina

69 - Otorinolaringologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36