Scholl VS Diamond Elektrický pilník na chodidlá + denný hydratačný krém 60 ml, 1x1 set

Mohlo by vás zaujímať

Scholl VS Diamond Elektrický pilník na chodidlá
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Nezaradené produkty
Aplikačná forma
Forma sa neudáva

Popis a určenie

Elektrický pilník na chodidlá + denný hydratačný krém

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Použitie je veľmi jednoduché. Pilníkom jemne krúžte po hrubej koži a sledujte ako odumretá koža mizne. Uľaví sa Vám keď budú Vaše chodidlá opäť hladké a mäkké.

Prvé použite:
1. Odskrutkujte spodnú časť zariadenia proti smeru hodinových ručičiek.
2. Oddeľte spodnú časť od zariadenia, odstráňte a zahoďte červený izolačný jazýček.
3. Vráťte spodnú časť na pôvodné miesto a zaskrutkujte v smere hodinových ručičiek až celkom na doraz.
4. Dodržiavajte návod na použitie na obale pre bežné používanie.

Bežné použitie:
1. Odstráňte ochranný kryt z valčeka pred použitím.
2. Hlavica valčeka musí byť bezpečne vložená do zariadenia. Nepoužívajte prístroj bez vloženého valčeka.
3. Zapnite zariadenie tak, že otočíte strieborným prstencom vľavo a jemne kĺžte valčekom po tvrdej koži; odumretá koža sa bude postupne odlupovať. Používajte len na suchej koži. Nepritláčajte príliš silno; v opačnom prípade prestane prístroj pracovať.
4. Vypnite prístroj a preverte, či ste dosiahli požadovanú mäkkosť kože. Ak nie, opäť zapnite zariadenie a zopakujte procedúru, kým nedosiahnete požadovanú hladkosť kože.
5. Pokračujte, pokým budú Vaše chodidlá hladké tak, ako si želáte.
6. Vypnite zariadenie tak, že otočíte strieborným prstencom doprava.
7. Utrite si alebo opláchnite chodidlá, aby ste odstránili kúsočky odstránenej odumretej kože.
8. Dôkladne si osušte chodidlá.
9. Naneste hydratačný krém a vmasírujte ho do svojich nádherne hladkých chodidiel!
 

Výrobky, na ktorých je zobrazený symbol prečiarknutého odpadkového koša, musia byť na konci ich životnosti recyklované oddelene od domového odpadu. Prosím NEVYHADZUJTE prístroj do bežného domového odpadu. Váš miestny predajca spotrebičov môže prevádzkovať program „spätného odberu“, keď sa rozhodnete pre nákup nového výrobku, prípadne sa obráťte na úrad miestnej samosprávy a požiadajte o ďalšiu pomoc a radu o tom, kde prístroj recyklovať.

Informácia od dodávateľa *

Vaše chodidlá môžu vyzerať úžasne a môžu sa stať výnimočne hladkými bez veľkej námahy. Scholl Velvet Smooth™ odstraňuje tvrdú kožu za niekoľko minút a Vaše chodidlá budú potom také krásne, že ich budete chcieť ukázať všetkým.

* Pod označením „dodávateľ“ sa rozumie spoločnosť dodávajúca produkt na trh v SR. Údaje o produkte uvedené v informačnom bloku „Informácia od dodávateľa“ uviedla do databázy ADC Číselník osoba zastupujúca dodávateľa ako správca portfólia jeho produktov v ADC Číselníku. Zodpovednosť za údaje v tomto bloku a ich súlad s aktuálne platnou legislatívou nesie dodávateľ.