SANILON PROFI 85% dezinfekčný roztok 1x1000 ml

Mohlo by vás zaujímať

SANILON PROFI 85%
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Biocídne výrobky
Registračné číslo produktu
bio/2160/D/20/CCHLP
Aplikačná forma
LIQ - Kvapalina (na iné - nie vnútorné - použitie - napr. dezinf.)
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

 Dezinfekčný prípravok s obsahom etanolu 96% (denaturovaný) v koncentrácii 895,4 g/kg je určený na čistenie a dezinfekciu rúk, povrchov a plôch:

  • ničí obalené vírusy, baktérie, kvasinky a plesne
  • na okamžité použitie
  • bez potreby riedenia

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Použitie na ruky a pokožku: Potrebné množstvo prípravku sa rozotrie na pokožku rúk a nechá uschnúť približne 60 sekúnd, neoplachuje sa.

Použitie na povrchy a plochy: Pri čistení povrchov a plôch sa prípravok aplikuje v dostatočnom množstve a rozotrie sa na povrch alebo plochu a nechá zaschnúť. Neodporúča sa aplikovať na povrchy citlivé na etanol.

Upozornenie: Veľmi horľavá kvapalina a pary. Po zasiahnutí očí spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Skladujte na suchom a dobre vetranom mieste pri teplote do 25 °C v dobre uzavretom obale, chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálavým teplom.