Sanicor Sensitive dezinfekčný roztok na ruky 1x50 ml

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Biocídne výrobky
Registračné číslo produktu
bio/4633/D/20/CCHLP
Aplikačná forma
LIQ - Kvapalina (na iné - nie vnútorné - použitie - napr. dezinf.)
Cena: od 2,95 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Dezinfekčný roztok na ruky obohatený o panthenol, alantoín a extrakt z aloe vera. Účinnost proti obaleným vírusom, baktériám a kvasinkám overená autorizovaným laboratóriom.
Obsahuje: biocídna účinná látka etanol 640,95 g/kg

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Aplikovať do dlane dostatočné množstvo prípravku tak, aby pokryl celý povrch rúk a vtierať po dobu minimálne 30 sekúnd do sucha.
Na dezinfekciu rúk bez vody a mydla.

Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Iba na vonkajšie použitie. Nepožívať. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.