SANERGY SPINAL 5 mg/ml injekčný roztok sol inj (amp.skl.) 5x4 ml

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
01/0057/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7046C
Názov produktu podľa ŠÚKL
SANERGY SPINAL 5 mg/ml injekčný roztok sol inj 5x4 ml (amp.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je lokálne anestetikum (miestne znecitlivujúci liek) určené na jednorazové použitie. Používa sa na znecitlivenie (anestéziu) určitých častí tela pri operácii a tiež na úľavu od bolesti. Najdôležitejšie spôsoby jeho použitia sú nasledovné:

  • znecitlivenie častí tela, kde sa uskutoční chirurgický výkon;
  • poskytnutie úľavy od bolesti po operácii alebo akútnom zranení.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov:

Chirurgické výkony na dolných končatinách, vrátane bedrového kĺbu: 2-4 ml roztoku s koncentráciou 5 mg/ml (dávka: 10-20 mg). Nástup účinku: 5-8 min a trvanie účinku je 1,5-4 hod.
Pri rozhodovaní o potrebnej dávke je treba vziať do úvahy fyzický stav pacienta a iné súbežne podávané lieky. Má sa použiť najnižšia dávka anestetika potrebná na navodenie adekvátnej hĺbky anestézie.
U starších pacientov a u pacientok v pokročilom štádiu tehotenstva sa má dávka znížiť.

Novorodenci, dojčatá a deti do 40 kg:

Odporúčané dávkovanie závislé od hmotnosti je uvedené v Tabuľke 2 v SPC, časť 4.2. Má sa použiť najnižšia dávka potrebná k navodeniu adekvátnej anestézie.

Spôsob použitia

Roztok anestetika sa podáva pomaly do spinálneho kanálu (časť chrbtice, kde sa nachádza miecha).

Upozornenie

Liek podáva lekár.
Pacienti s pokročilým ochorením pečene alebo ťažkou renálnou dysfunkciou si vyžadujú zvláštnu pozornosť za účelom zníženia rizika závažných nežiaducich účinkov.
Okrem priameho anestetického účinku môžu mať lokálne anestetiká aj veľmi malý účinok na mentálne funkcie a koordináciu pohybov a môžu dočasne zhoršiť mobilitu a schopnosť sústredenia.
Všeobecne nie je odporúčané kombinovať iné liečivá s injekčnými roztokmi pre subarachnoidálnu anestéziu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažné alergické reakcie (môžu postihnúť menej ako 1 z 1000 pacientov)
Ak sa u vás vyskytne závažná alergická reakcia, povedzte to ihneď svojmu lekárovi. Príznaky takejto reakcie zahŕňajú náhly vzn ... viac >

Účinné látky

bupivakaíniumchlorid

Indikačná skupina

01 - Anestetiká (lokálne)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 60