Salofalk 500 tablety tbl ent 500 mg (blis.Al/PVC/PVDC) 1x100 ks

Zmeny v príbalovom letáku
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v príbalovom letáku. Pozrite si, čo sa zmenilo
Zmeny v SPC
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v SPC. Pozrite si, čo sa zmenilo
Kategorizačné údaje
Maximálna cena 24,54 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 24,54 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/24 0,00 € (0,0 %) 24,54 € (0,0 %)
03/24 0,00 € (0,0 %) 24,54 € (0,0 %)
02/24 0,00 € (0,0 %) 24,54 € (0,0 %)
01/24 0,00 € 24,54 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, INT, GIT, GER
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Salofalk 500 tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0227/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
75567
Názov produktu podľa ŠÚKL
Salofalk 500 tablety tbl ent 100x500 mg (blis.Al/PVC/PVDC)
Aplikačná forma
TBL ENT - Gastrorezistentné tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo mesalazín. Je určený na liečbu nešpecifických zápalov hrubého čreva.

Používa sa u dospelých pri liečbe akútneho štádia a na prevenciu recidívy ulceróznej kolitídy a Crohnovej choroby.

Použitie

Pozor, aktuálna závažná zmena v príbalovom letáku.
Pozor, aktuálna závažná zmena v SPC.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a starší pacienti
V závislosti od individuálneho klinického stavu pacienta sa užívajú dávky podľa nižšie uvedenej schémy.

Crohnova choroba
Odporúčaná dávka počas akútneho ataku choroby je 1 až 3 tablety 3x denne.

Ulcerózna kolitída
Odporúčaná dávka počas akútneho ataku choroby je 1 až 2 tablety 3x denne.

Remisia / dlhodobá liečba
Odporúčaná dávka je 1 tableta 3x denne.

Deti staršie ako 6 rokov a adolescenti

Akútne štádium: na začiatku 30-50 mg/kg denne, v rozdelených dávkach. 
Maximálna dávka: 75 mg/kg/deň.
Celková dávka nesmie presiahnuť odporúčanú dávku pre dospelých.

Udržanie remisie
Na začiatku 15-30 mg/kg denne, v rozdelených dávkach.
Celková dávka nesmie presiahnuť odporúčanú dávku pre dospelých.

Vo všeobecnosti užívajú deti:
- do 40 kg: polovičnú dávku z dávky u dospelého;
- nad 40 kg môžu užívať normálnu dávku ako u dospelých.

Dĺžka liečby závisí od povahy, závažnosti a priebehu ochorenia. Liečba akútneho ataku ulceróznej kolitídy trvá zvyčajne 8 týždňov. 
O dĺžke liečby rozhoduje ošetrujúci lekár.

Spôsob použitia

Gastrorezistentné tablety sa užívajú 1 hodinu pred jedlom ráno, napoludnie a večer. Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Tablety sa majú užívať pravidelne a dôsledne.

Upozornenie

Liek sa má počas tehotenstva a dojčenia používať iba vtedy, ak možný prínos významne preváži prípadné riziko.
Ak sa u dojčeného dieťaťa objaví hnačka, malo by sa dojčenie ukončiť.
Deti: nie je dostatočne zdokumentovaný účinok tabliet na deti vo veku 6 až 18 rokov.
Liek sa nesmie používať pri ťažkých poruchách funkcie pečene a obličiek.
Liek sa nesmie používať pri precitlivenosti na kyselinu salicylovú. 
Liek môže zriedkavo vyskytnúť fotosenzitívna reakcia.
Liek môže po kontakte s bieliacim prostriedkom obsahujúcim chlórnan sodný spôsobiť červenohnedé sfarbenie moču.
U pacientov s čiastočným odstránením čreva sa pozorovalo vylučovanie nerozpustených tabliet stolicou (pre príliš rýchly prechod črevným traktom).
Liek obsahuje sodík.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj liek Salofalk 250 tablety / Salofalk 500 tablety môže mať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
V prípade, že sa u vás prejaví ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a prestaňte užívať Salofalk 250 tablety / Salofalk 500 tabl ... viac >

Účinné látky

mesalazín

Indikačná skupina

73 - Spazmolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36