Salofalk 500 čapíky sup 500 mg (fólia PVC) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 21,75 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,75 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 20,00 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 1,75 € (0,0 %) 20,00 € (0,0 %)
07/20 1,75 € (0,0 %) 20,00 € (0,0 %)
06/20 1,75 € (0,0 %) 20,00 € (0,0 %)
05/20 1,75 € 20,00 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, INT, GIT, GER
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Salofalk 500 čapíky
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0228/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
75569
Názov produktu podľa ŠÚKL
Salofalk 500 čapíky sup 30x500 mg (fólia PVC)
Aplikačná forma
SUP - Čapíky
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo mesalazín. Je určený na liečbu nešpecifických zápalov hrubého čreva.

Podáva sa pri akútnej liečbe zápalových ochorení hrubého čreva s lokalizáciou v konečníku (ulcerózna kolitída, proktitída, zápal análneho kanála) a na prevenciu ich recidívy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa zavedie alebo inak aplikuje do konečníka alebo do pošvy. Prípravok nie je určený na užitie ústami (perorálne).
Pri aplikácii prípravku je vhodné ležať.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečba akútnych epizód ulceróznej kolitídy:
V závislosti od klinického stavu sa 3x denne zavedie 1 čapík lieku do konečníka (ekvivalentné 1500 mg mesalazínu denne).

Prevencia recidívy ulceróznej kolitídy:
Keď sa dosiahne remisia, dávka sa zredukuje na 3x denne 250 mg mesalazínu (ekvivalentné 750 mg mesalazínu denne). V takom prípade sa podáva liek so slabšou silou (250 mg).

Dĺžka liečby závisí od charakteru, závažnosti a priebehu ochorenia. O dĺžke liečby rozhoduje v konkrétnom prípade ošetrujúci lekár.

Spôsob použitia

Liek je určený na rektálne použitie. Zavádza sa do konečníka ráno, napoludnie a večer. Liečba čapíkmi musí byť pravidelná a dôsledná.

Upozornenie

Liek sa má počas tehotenstva a dojčenia používať iba vtedy, ak možný prínos významne preváži prípadné riziko.
S podávaním lieku deťom sú malé skúsenosti a nie je dostatočne zdokumentovaný účinok na deti.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkých poruchách pečene a obličiek.
Pacientov s pľúcnym ochorením, najmä astmou, je nevyhnutné počas liečby dôsledne sledovať.
Pri užívaní lieku sa môže zriedkavo vyskytnúť fotosenzitívna reakcia (≥ 1/10 000 až < 1/1 000). Odporúča sa vyvarovať intenzívnemu UV žiareniu (dlhodobé opaľovanie, UV lampa (horské slnko), solárium).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj liek Salofalk 250 čapíky / Salofalk 500 čapíky môže mať nežiaduce účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Všetky lieky môžu spôsobiť alergické reakcie, aj keď závažné alergické reakcie sú veľmi zriedkavé. V prípade, že sa u vás prejaví ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, o ... viac >

Účinné látky

mesalazín

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36