Salofalk 500 čapíky sup 500 mg (fólia PVC) 1x30 ks

Zmeny v príbalovom letáku
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v príbalovom letáku. Pozrite si, čo sa zmenilo
Zmeny v SPC
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v SPC. Pozrite si, čo sa zmenilo
Kategorizačné údaje
Maximálna cena 21,75 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,43 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 21,32 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 0,43 € (0,0 %) 21,32 € (0,0 %)
04/24 0,43 € (0,0 %) 21,32 € (0,0 %)
03/24 0,43 € (0,0 %) 21,32 € (0,0 %)
02/24 0,43 € 21,32 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, INT, GIT, GER
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Salofalk 500 čapíky
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0228/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
75569
Názov produktu podľa ŠÚKL
Salofalk 500 čapíky sup 30x500 mg (fólia PVC)
Aplikačná forma
SUP - Čapíky
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo mesalazín. Je určený na liečbu nešpecifických zápalov hrubého čreva.

Používa sa u dospelých pri liečbe akútnych zápalových ochorení hrubého čreva s lokalizáciou v konečníku (ulcerózna kolitída, proktitída, zápal análneho kanála) a na prevenciu ich recidívy.

Použitie

Pozor, aktuálna závažná zmena v príbalovom letáku.
Pozor, aktuálna závažná zmena v SPC.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa zavedie alebo inak aplikuje do konečníka alebo do pošvy. Prípravok nie je určený na užitie ústami (perorálne).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a starší pacienti

Akútne epizódy ulceróznej kolitídy
1 čapík (500 mg) 3x denne podľa klinického stavu.

Prevencia recidívy ulceróznej kolitídy
250 mg čapíky 3x denne. Má sa podávať liek so slabšou silou (250 mg).

Dĺžka liečby závisí od charakteru, závažnosti a priebehu ochorenia. O dĺžke liečby rozhoduje ošetrujúci lekár..

Spôsob použitia

Na rektálne použitie (do konečníka).

Čapíky sa zavádzajú do konečníka ráno, napoludnie a večer. Liečba musí byť pravidelná a dôsledná. Pacient má mať dostatočný príjem tekutín.

Upozornenie

Liek sa má počas tehotenstva a dojčenia používať iba vtedy, ak možný prínos významne preváži prípadné riziko.
Ak sa u dojčeného dieťaťa objaví hnačka, malo by sa dojčenie ukončiť.
Deti: s podávaním lieku deťom sú malé skúsenosti a nie je dostatočne zdokumentovaný účinok na deti.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkých poruchách pečene a obličiek.
Liek je kontraindikovaný pri precitlivenosti na kyselinu acetylsalicylovú.
Liek môže zriedkavo spôsobiť fotosenzitívnu reakciu. 
Liek po kontakte s bieliacim prostriedkom obsahujúcim chlórnan sodný môže spôsobiť červenohnedé sfarbenie moču.
Liek obsahuje cetylalkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj liek Salofalk 250 čapíky / Salofalk 500 čapíky môže mať nežiaduce účinky, hoci sa neprejavia u každého.
V prípade, že sa u vás prejaví ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, informujte svojho lekára a okamžite prestaňte užívať Salofalk 250 čapíky / Salofalk 500 čapíky: ... viac >

Účinné látky

mesalazín

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36