RYCARFA FLAVOUR tbl 50 mg 1x20 ks

Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

RYCARFA FLAVOUR
Výdaj
Viazaný na veterinárny lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované veterinárne lieky
Registračné číslo produktu
Rp.96/031/DC/10-S
Kód štátnej autority (ÚŠKVBL)
960311001
Názov produktu podla ÚŠKVBL
Rycarfa Flavour 50 mg tbl. 20 tbl.
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Rycarfa Flavour 50 mg tablety pre psov

Zmiernenie zápalu a bolesti pri muskuloskeletálnych ochoreniach a degeneratívnych ochoreniach kĺbov. Tablety sú vhodné aj na tlmenie pooperačnej bolesti ako pokračovanie parenterálnej analgézie.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny lekársky predpis.

Perorálne podanie

Počiatočná dávka 2-4 mg karprofénu na 1 kg živej hmotnosti na deň môže byť podaná ako jedna dávka alebo sa môže rozdeliť na dve dávky. Na základe klinickej odozvy môže byť po 7 dňoch denná dávka znížená na 2 mg karprofénu na 1 kg živej hmotnosti na deň v jednej dávke.

Na predĺženie analgetického účinku po operácii, môžu byť karprofén tablety podávané v dávke 4 mg na 1 kg živej hmotnosti na deň po dobu 5 dní ako pokračovanie parenterálnej liečby injekčným karprofénom.

Dĺžka liečby závisí od klinickej odozvy, ale stav psa by mal byť kontrolovaný veterinárnym lekárom po 14 dňoch liečby.

Upozornenie:

Nepoužívať u mačiek.
Nepoužívať u gravidných a laktujúcich súk.
Nepoužívať u psov mladších ako 4 mesiace.
Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú pomocnú látku.
Nepoužívať u zvierat trpiacich srdcovými, pečeňovými alebo obličkovými ochoreniami, alebo u zvierat, kde hrozí gastro-intersticiálna ulcerácia alebo krvácanie alebo u zvierat s krvnou dyskráziou.

Štúdie na laboratórnych zvieratách (potkany a zajace) preukázali fetotoxický účinok v dávkach približujúcich sa terapeutickej dávke.
Bezpečnosť veterinárneho lieku pre gravidné a laktujúce suky nebola skúmaná. Nepodávať gravidným a laktujúcim sukám.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat

  • Použitie u starších psov môže predstavovať určité riziko. Pokiaľ je to nevyhnutné, je potrebné klinické sledovanie.
  • Nepoužívať u dehydrovaných, hypovolemických alebo hypotenzných psov, pretože hrozí riziko zvýšenia renálnej toxicity.
  • NSAIDs môžu spôsobiť inhibíciu fagocytózy a preto v prípade liečby zápalu spojeného s bakteriálnou infekciou, je nutné zvážiť použitie antimikrobiálnej terapie.
  • Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám
  • V prípade náhodného požitia tabliet, vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte lekárovi písomnú informáciu pre používateľov. Po manipulácii s liekom si umyte ruky.
  • Nepodávať s inými NSAIDs a glukokortikoidmi súčasne alebo v rozmedzí 24 hodín od podania lieku. Karprofén sa silne viaže na plazma proteíny a môže súťažiť s inými silne naviazanými liečivami, čo môže vyvolať toxický efekt.
  • Vyhýbať sa súbežnému použitiu potenciálne nefrotoxických liekov.