RUZEB 10 mg/10 mg tbl (blis.PA/Al/PVC/Al) 1x28 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

RUZEB 10 mg/10 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0131/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7621C
Názov produktu podľa ŠÚKL
RUZEB 10 mg/10 mg tbl 28x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá v jednej tablete. Jedno liečivo je rosuvastatín, patriaci do skupiny nazývaných statíny, druhé liečivo je ezetimib.

Liek znižuje hladiny celkového cholesterolu, „zlého“ cholesterolu (LDL cholesterol) a tukových látok nazývaných triglyceridy v krvi. Okrem toho zvyšuje aj hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterol).

Liek sa používa u pacientov, u ktorých nie je možné kontrolovať ich hladiny cholesterolu pomocou samotnej diéty. 

Liek sa užíva, ak má pacient:

  • zvýšenú hladinu cholesterolu v krvi (primárna hypercholesterolémia).
  • ochorenie srdca, RUZEB znižuje riziko infarktu, mozgovej príhody, chirurgického zákroku na zvýšenie prietoku krvi v srdci alebo hospitalizácie z dôvodu bolesti na hrudi.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 28. 2. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná denná dávka je 1 tableta 1x denne.
Začatie liečby (alebo úprava dávkovania) má byť urobená s jednozložkovými liekmi a až po nastavení vhodných dávok možno prejsť, ak je to možné, na fixnú kombináciu zodpovedajúcich síl.

Súbežné podávanie so sekvestrantmi žlčových kyselín:
Liek sa má podať buď ≥2 hodiny pred alebo ≥4 hodiny po podaní sekvestrantu žlčovej kyseliny. 

Osobitné populácie:
U pacientov vo veku nad 70 rokov sa odporúča začiatočná dávka 5 mg rosuvastatínu.
U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min) je odporúčaná začiatočná dávka 5 mg rosuvastatínu.
U pacientov ázijského pôvodu je odporúčaná začiatočná dávka rosuvastatínu 5 mg.
U pacientov, ktorí majú polymorfizmus vedúci k zvýšenej expozícii rosuvastatínu, sa odporúča nižšia denná dávka. 
U pacientov s predispozičnými faktormi vzniku myopatie je odporúčaná začiatočná dávka rosuvastatínu 5 mg.

Spôsob použitia

Liek sa má užívať každý deň v rovnakom čase s jedlom alebo bez jedla. Tableta sa má prehltnúť celá a zapiť vodou.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas gravidity a dojčenia.
Ženy vo fertilnom veku majú používať vhodnú metódu antikoncepcie.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí vo veku do 18 rokov neboli doteraz stanovené.
Počas užívania lieku je potrebné dodržiavať diétu s nízkym obsahom cholesterolu a cvičiť.
Použitie lieku u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) je kontraindikované.
Liečba sa neodporúča u pacientov so stredne závažnou dysfunkciou pečene alebo závažnou dysfunkciou pečene.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene.
Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov, ktorí konzumujú nadmerné množstvo alkoholu a/alebo majú v anamnéze ochorenie pečene.
Ak sa počas liečby vyskytne nevysvetliteľná svalová bolesť, citlivosť alebo slabosť, treba to ihneď nahlásiť.
Ak sa myopatia po konzultácii s lekárom / na základe hladín kreatínkinázy potvrdí, je potrebné liečbu ukončiť.
Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy možnosť, že počas liečby sa môžu vyskytnúť závraty.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Je dôležité, aby ste tieto vedľajšie účinky poznali.
Prestaňte užívať RUZEB a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás objavia akékoľvek z nasledovných príznakov:
alergické reakcie: opuch tv ... viac >

Účinné látky

ezetimib, rosuvastatín

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 30