Rupatadin Vivax 10 mg tablety tbl (blis.PVC/PVDC/Al) 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 14,00 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 14,00 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,00 € (0,0 %) 14,00 € (0,0 %)
12/22 0,00 € (0,0 %) 14,00 € (0,0 %)
11/22 0,00 € (0,0 %) 14,00 € (0,0 %)
10/22 0,00 € 14,00 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Rupatadin Vivax 10 mg tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0377/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0710C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Rupatadin Vivax 10 mg tablety tbl 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Rupatadín je antihistaminikum zmierňujúce príznaky alergickej rinitídy, ako sú kýchanie, tečúci nos, svrbenie očí a nosa.
Liek sa tiež používa na zmiernenie príznakov spojených s urtikáriou (alergická kožná vyrážka) ako sú svrbenie a  vyrážky (ohraničené začervenanie kože a opuch).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci (nad 12 rokov): 1 tableta 1x denne.

Spôsob použitia

Liek sa užíva perorálne s jedlom alebo bez jedla a zapíja dostatočným množstvom vody, nezapíjať grapefruitovou šťavou.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa užívanie rupatadínu neodporúča.
Je potrebné zvážiť či prerušiť dojčenie, alebo prerušiť/ukončiť liečbu rupatadínom s ohľadom na prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby pre ženu.
Tablety sa neodporúčajú používať u detí mladších ako 12 rokov. U detí vo veku 2 až 11 rokov sa odporúča používať rupatadín 1 mg/ml perorálny roztok.
U starších pacientov sa vyžaduje opatrnosť.
Keďže nie sú žiadne klinické skúsenosti s použitím u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene, v súčasnosti sa neodporúča u týchto pacientov používať liek.
Liek sa neodporúča užívať v kombinácii s grapefruitovou šťavou.
Odporúča sa opatrnosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov, pokiaľ sa nestanovia individuálne reakcie pacienta na rupatadín.
Liek obsahuje laktózu.
Ďaľšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb) sú ospalosť, bolesť hlavy, závraty, sucho v ústach, pocit slabosti a únava.
Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z ... viac >

Účinné látky

rupatadín

Indikačná skupina

24 - Antihistaminiká, histamín

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36