Rosuramlon 10 mg/10 mg cps dur (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,85 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,89 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,96 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/23 2,89 € (0,0 %) 3,96 € (0,0 %)
06/23 2,89 € (0,0 %) 3,96 € (0,0 %)
05/23 2,89 € (0,0 %) 3,96 € (0,0 %)
04/23 2,89 € 3,96 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Rosuramlon 10 mg/10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0202/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8097D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Rosuramlon 10 mg/10 mg cps dur 30x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve rôzne liečivá, rosuvastatín a ramipril. Rosuvastatín patrí do skupiny nazývanej statíny, čo sú lieky regulujúce lipidy (tuky). Ramipril je inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE). U pacientov s vysokým krvným tlakom účinkuje tak, že rozširuje krvné cievy, čo umožňuje srdcu ľahšie cez ne pumpovať krv.

Používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) u dospelých, ktorí trpia aj jedným z nasledujúcich stavov:

  • zvýšené hladiny cholesterolu (primárna hypercholesterolémia) alebo
  • zvýšené hladiny cholesterolu a tukov (triacylglycerolov) súčasne (kombinovaná alebo zmiešaná hyperlipidémia) a/alebo
  • zvýšené riziko srdcového infarktu, cievnej mozgovej príhody alebo súvisiacich zdravotných problémov.

Počas užívania tohto lieku naďalej dodržiavajte diétu na zníženie cholesterolu. Liek vám nepomôže schudnúť.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek nie je vhodný na začatie liečby. Začatie liečby alebo úprava dávkovania, ak je potrebná, sa má vykonať s jednozložkovými liekmi a až po nastavení vhodných dávok je možné prejsť na fixnú kombináciu zodpovedajúcich síl.

Odporúčaná denná dávka je 1 kapsula danej sily.

Starší pacienti
U pacientov vo veku > 70 rokov sa odporúča začiatočná dávka 5 mg rosuvastatínu. Je potrebné zvážiť zníženú úvodnú dávku 1,25 mg ramiprilu a následná titrácia dávky má byť pozvoľnejšia, a to najmä u veľmi starých a telesne slabých pacientov.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Rosuvastatín: u pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky.

Ramipril: ak je klírens kreatinínu ≥ 60 ml/min, maximálna denná dávka ramiprilu je 10 mg;
ak je klírens kreatinínu medzi 30 – 60 ml/min, maximálna denná dávka ramiprilu je 5 mg.

Pacienti s poruchou funkcie pečene

Liek nie je vhodný na liečbu pacientov s poruchou funkcie pečene, pretože v ich prípade je maximálna denná dávka ramiprilu 2,5 mg.

Pacienti ázijského pôvodu

Odporúčaná začiatočná dávka rosuvastatínu u pacientov ázijského pôvodu je 5 mg. 

Pacienti s predispozičnými faktormi vzniku myopatie

Odporúčaná začiatočná dávka rosuvastatínu je 5 mg. 

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú každý deň v rovnakom čase, s jedlom alebo bez jedla. Kapsula sa prehĺtne celá a zapije sa pohárom vody.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov neboli doteraz stanovené.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene. 
Pokiaľ je to možné, odporúča sa ukončiť liečbu ramiprilom 1 deň pred chirurgickým výkonom.
V prípade výskytu angioedému sa musí liečba ukončiť.
Pri užívaní inhibítorov ACE sa môže vyskytnúť neproduktívny pretrvávajúci kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Niektoré nežiaduce účinky (napr. príznaky zníženého krvného tlaku ako je závrat) môžu zhoršiť schopnosť pacienta sústrediť sa a reagovať, a preto predstavujú riziko v situáciách, keď sú tieto schopnosti obzvlášť dôležité (napr. vedenie vozidiel alebo obsluha strojov).
Alkohol môže zvyšovať riziko hypotenzie.
Môže sa vyskytnúť fotozenzitívna reakcia (frekvencia výyskytu < 1/10 000 veľmi zriedkavá).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Je dôležité, aby ste tieto vedľajšie účinky poznali.
Prestaňte užívať Rosuramlon a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov – m ... viac >

Účinné látky

ramipril, rosuvastatín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24