Rosazimib 40 mg/10 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 13,46 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 6,26 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 7,20 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/22 6,26 € (0,0 %) 7,20 € (0,0 %)
06/22 6,26 € (0,0 %) 7,20 € (0,0 %)
05/22 6,26 € (0,0 %) 7,20 € (0,0 %)
04/22 6,26 € 7,20 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, KAR, INT, GER, END, DIA
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Rosazimib 40 mg/10 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0015/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0310D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Rosazimib 40 mg/10 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x40 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve rôzne liečivá. Jedno z liečiv je rosuvastatín, ktorý patrí do skupiny nazývanej statíny, druhé liečivo je ezetimib.
Liek sa používa na zníženie hladín celkového cholesterolu, „zlého“ cholesterolu (LDL cholesterol) a tukových látok nazývaných triglyceridy v krvi. Okrem toho tiež zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterol). HDL cholesterol sa často nazýva „dobrý“ cholesterol, pretože pomáha zabraňovať zlému cholesterolu ukladať sa v cievach a chráni pred srdcovým ochorením.
Tento liek sa používa u pacientov, u ktorých nie je možné kontrolovať ich hladiny cholesterolu pomocou samotnej diéty na zníženie cholesterolu. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná denná dávka je 1 tableta 1x denne.
Liek nie je vhodný na začatie liečby. Začatie liečby alebo úprava dávkovania, ak je potrebná, má byť urobená s jednozložkovými liekmi a až po nastavení vhodných dávok možno prejsť, ak je to možné, na fixnú kombináciu zodpovedajúcich síl.

Súbežné podávanie so sekvestrantmi žlčových kyselín:
Liek sa má podať buď ≥2 hodiny pred alebo ≥4 hodiny po podaní sekvestrantu žlčovej kyseliny. 

Osobitné populácie:
U pacientov vo veku nad 70 rokov sa odporúča začiatočná dávka 5 mg rosuvastatínu.
U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min) je odporúčaná začiatočná dávka 5 mg rosuvastatínu. Dávka 40 mg/10 mg je u pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek kontraindikovaná. 
U pacietov, ktorí nadmerne požívajú alkohol, je dávka 10 mg/40 mg kontraindikovaná.
U pacientov ázijského pôvodu je odporúčaná začiatočná dávka rosuvastatínu 5 mg. Dávka 40 mg/10 mg je u týchto pacientov kontraindikovaná.
U pacientov, ktorí majú polymorfizmus vedúci k zvýšenej expozícii rozuvastatínu, sa odporúča nižšia denná dávka. 
U pacientov s predispozičnými faktormi vzniku myopatie je odporúčaná začiatočná dávka rosuvastatínu 5 mg. Dávka 40 mg/10 mg je u týchto pacientov kontraindikovaná.

Spôsob použitia

Liek sa má užívať každý deň v rovnakom čase s jedlom alebo bez jedla. Filmom obalená tableta sa má prehltnúť celá a zapiť vodou.

Upozornenie

Pacient má byť na vhodnej diéte znižujúcej lipidy a počas liečby liekom má v tejto diéte pokračovať.
Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia. Ženy v plodnom veku majú používať vhodnú kontraceptívnu metódu.
Použitie u detí vo veku do 18 rokov sa neodporúča.
Použitie lieku u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek je kontraindikované.
Liečba sa neodporúča u pacientov so stredne závažnou dysfunkciou pečene alebo závažnou dysfunkciou pečene. Liek je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene.
Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov, ktorí konzumujú nadmerné množstvo alkoholu a/alebo majú v anamnéze ochorenie pečene.
Ak sa počas liečby vyskytne nevysvetliteľná svalová bolesť, citlivosť alebo slabosť, treba to ihneď nahlásiť. Ak sa myopatia po konzultácii s lekárom / na základe hladín kreatínkinázy potvrdí, je potrebné liečbu ukončiť.
Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy možnosť, že počas liečby sa môžu vyskytnúť závraty.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Je dôležité, aby ste tieto vedľajšie účinky poznali. Zvyčajne sú mierne a po krátkom čase vymiznú.
Prestaňte užívať Rosazimib a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc:
Ak sa u vás objavia akékoľvek z n ... viac >

Účinné látky

ezetimib, rosuvastatín

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36