Robitussin ANTITUSSICUM sir (liek.skl.) na suchý dráždivý kašeľ 1x100 ml

Mohlo by vás zaujímať

Robitussin ANTITUSSICUM
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
36/0288/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
14798
Názov produktu podľa ŠÚKL
Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašeľ 7,5 mg/5 ml sirup sir 1x100 ml (liek.skl.)
Aplikačná forma
SIR - Sirup
Cena: od 6,55 €

Popis a určenie

Sirup obsahuje liečivo dextrometorfánium-hydrobromid. 

Liek sa používa u detí od 6 rokov a dospelých na tlmenie kašľa (upokojuje a kontroluje suchý, dráždivý kašeľ).

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Podávanie deťom mladším ako 6 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci vo veku od 12 rokov:
7,5 ml každé 4 hodiny.

Deti od 6 do 12 rokov
5 ml každé 4 hodiny.

Ak sa pacient do 7 dní (3 dní u detí) nebude cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, musí sa obrátiť na lekára.

Spôsob použitia

Liek sa užíva cez ústa (perorálne). Po odmeraní jednotlivej dávky sa sirup vypije. 

Na odmeranie dávky je priložený odmerný pohár. Vzťah k jedlu nie je uvedený.

Upozornenie

Počas tehotenstva je potrebná opatrnosť a zváženie možného prínosu liečby oproti možným rizikám.
Liek sa neodporúča dojčiacim matkám, pokiaľ možné prínosy neprevážia možné riziko pre dieťa.
Liek je kontraindikovaný u detí vo veku do 6 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov užívajúcich inhibítory monoaminoxidázy (IMAO), selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) alebo iné lieky na depresiu, psychiatrické alebo emočné stavy alebo na Parkinsonovu chorobu alebo do 2 týždňov po ukončení liečby týmito liekmi.
Liek je kontraindikovaný pri kašli s nadmernou tvorbou hlienu.
Osobitná opatrnosť sa odporúča v prípade chronického kašľa, ktorý sa prejavuje pri fajčení alebo pri chronickom ochorení pľúc, ako je astma alebo emfyzém a respiračná insuficiencia.
Liek sa neodporúča sa, ak kašeľ pretrváva dlhšie ako 7 dní (u detí 3 dni), vracia sa alebo je sprevádzaný horúčkou, vyrážkou alebo pretrvávajúcou bolesťou hlavy.
Liek môže vyvolať závislosť.
Liek má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje vzhľadom na výskyt ospalosti a závratu.
Počas liečby sa nesmú požívať alkoholické nápoje a užívať lieky obsahujúce alkohol.
Liek obsahuje alkohol (etanol). Malé množstvo alkoholu v tomto lieku nemá žiadny pozorovateľný vplyv.
Liek obsahuje sorbitol, maltitol, amarant, benzoát sodný.
Čas použiteľnosti po 1. otvorení fľaše: 6 mesiacov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri užívaní Robitussinu Antitussicum na suchý dráždivý kašeľ sa môžu vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky:
precitlivenosť, ospalosť, závrat, nevoľnosť alebo vracanie. Častosť týchto vedľajšíc ... viac >

Účinné látky

dextrometorfániumbromid

Indikačná skupina

36 - Antitusiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 48