Kategorizačné údaje
Maximálna cena 15,27 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,58 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 10,69 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/21 4,58 € (0,0 %) 10,69 € (0,0 %)
10/21 4,58 € (0,0 %) 10,69 € (0,0 %)
09/21 4,58 € (0,0 %) 10,69 € (0,0 %)
08/21 4,58 € 10,69 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. NEU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Rizatriptan Mylan 10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
33/0157/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
05617
Názov produktu podľa ŠÚKL
Rizatriptan Mylan 10 mg tbl oro 6x10 mg (blis.OPA/Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL ORO - Orodispergovateľné tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje rizatriptán. Je to analgetikum (liek proti bolesti), ktoré patrí do skupiny liekov proti migréne. Používa sa na liečbu migrenóznych bolestí hlavy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok je určený na cmúľanie, vstrekuje sa pod jazyk, umiestňuje sa na vnútornú stranu líca, alebo sa nechá iba voľne rozplynúť pod jazykom. O presnom použití je vhodné sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek nie je určený na profylaxiu migrény.

Dospelí vo veku 18 rokov a starší:
Odporúčaná dávka je 10 mg.

Opätovné dávkovanie:
Interval medzi jednotlivými dávkami má byť minimálne 2 hodiny. Počas 24 hodín sa nesmú užiť viac ako 2 dávky.

Opätovný výskyt bolesti hlavy počas 24 hodín:
Ak sa po ústupe počiatočného záchvatu bolesť hlavy vráti, môže sa užiť jedna ďalšia dávka. Vyššie uvedené limity dávkovania sa majú dodržiavať.

Ak nedôjde k odpovedi:
V kontrolovaných štúdiách sa neskúmala účinnosť ďalšej dávky v liečbe toho istého záchvatu, ak začiatočná dávka bola neúčinná. Preto, ak pacient neodpovedá na prvú dávku, nemá užiť pri tom istom záchvate ďalšiu dávku.

Niektorí pacienti majú užívať nižšiu (5 mg) dávku rizatriptánu, a to najmä:
- pacienti užívajúci propranolol. Medzi podávaním rizatriptánu a propranololu sa má dodržať aspoň dvojhodinový interval (pozri časť 4.5),

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
U pacientov s miernou až stredne ťažkou hepatálnou insuficienciou sa odporúča podávať 5 mg rizatriptánu.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
U pacientov s miernou alebo stredne ťažkou renálnou insuficienciou sa odporúča podávať 5 mg rizatriptánu.

Spôsob použitia

Blister sa má otvoriť tak, ako je to vyznačené na fólii (tablety sa nemajú pretláčať cez fóliu). Tableta sa položí na jazyk, kde sa rýchlo rozpustí a prehltne sa so slinami. Tablety nie je potrebné podávať s tekutinou. Liek sa užíva nezávisle od jedla. Jedlo môže oneskoriť nástup účinku, ale neznižuje jeho dostupnosť.

Upozornenie

Liek sa má užívať počas tehotenstva užívať iba v nevyhnutných prípadoch.
Počas 24 hodín po užití rizatriptánu sa nesmie dojčiť, všetko materské mlieko má byť odsaté a nemá byť použité na výživu dieťaťa.
Účinnosť a bezpečnosť podávania rizatriptánu u detí mladších ako 18 rokov nebola stanovená, užívanie sa neodporúča.
Liek sa neodporúča pacientom starším ako 65 rokov pre nedostatok klinických údajov.
Liek sa neodporúča u pacientov užívajúcich inhibítory MAO a to i v priebehu posledných 14 dní od poslednej dávky liečiva.
Liek sa neodporúča u pacientov so stredne závažnou a závažnou hypertenziou, po cievnej mozgovej príhode, infarkte myokardu.
Dlhodobé užívanie analgetík môže zhoršiť bolesť hlavy.
Liek môže ovplyvniť pozornosť
Liek obsahuje aspartám E-951.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Prehľad možných vedľajších účinkov je uvedený nižšie.
V štúdiách u dospelých pacientov boli najčastejšie hlásené vedľajšie účinky závrat, ospalosť a únava.
Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nasledovn ... viac >

Účinné látky

rizatriptán

Indikačná skupina

33 - Antimigreniká, antiserotoniká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24