RISTIDIC 4,5 mg tvrdé kapsuly cps dur (blis.PVC/Al) 1x56 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 22,54 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 22,54 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/22 0,00 € (0,0 %) 22,54 € (0,0 %)
11/22 0,00 € (0,0 %) 22,54 € (0,0 %)
10/22 0,00 € (0,0 %) 22,54 € (0,0 %)
09/22 0,00 € 22,54 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. NEU, PSY
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

RISTIDIC 4,5 mg tvrdé kapsuly
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
06/0041/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
85972
Názov produktu podľa ŠÚKL
RISTIDIC 4,5 mg tvrdé kapsuly cps dur 56x4,5 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Dodávatelia

Popis a určenie

Liek obsahuje rivastigmín, patrí do skupiny liečiv označovaných ako inhibítory cholínesterázy. Liek zvyšuje hladiny acetylcholínu v mozgu, čo pomáha zmierniť príznaky Alzheimerovej choroby a demencie spojenej s Parkinsonovou chorobou. Používa sa na liečbu dospelých pacientov:

  • s ľahkou až stredne ťažkou Alzheimerovou demenciou.
  • s demenciou v súvislosti s Parkinsonovou chorobou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečbu má začať a viesť lekár, skúsený v diagnostikovaní a liečbe Alzheimerovej demencie alebo demencie spojenej s Parkinsonovou chorobou.

Titrovanie dávky
Začiatočná dávka je 1,5 mg 2x denne. 
1 - 2 týždeň: 1,5 mg lieku 2x denne.
3 - 4 týždeň: 3 mg lieku 2x denne.
5 - 6 týždeň: 4,5 mg lieku 2x denne.
7- 8 týźdeň: 6 mg lieku 2x denne.
Na zvýšenie dávky sú k dispozícii kapsule s odlišnou silou účinku.

Udržiavacia dávka

Účinná dávka je 3 - 6 mg 2x denne. Odporúčaná maximálna dávka je 6 mg 2x denne.

Dĺžka liečby
V udržiavacej liečbe možno pokračovať tak dlho, pokiaľ je pre pacienta terapeuticky prospešná.

Opätovné začatie liečby

Ak sa liečba preruší na viac ako niekoľko dní, má sa opätovne začať dávkou 1,5 mg 2x denne.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú s jedlom, v pravidelných časových odstupoch 2x denne (ráno a večer), v celku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. 

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva iba v nevyhnutnom prípade.
Liek sa nemá užívať počas dojčenia.
Liek sa neodporúča používať u detí.
Ak sa po 3 mesiacoch liečby udržiavacou dávkou priaznivo neovplyvní rýchlosť zhoršovania symptómov demencie, liečba sa má ukončiť.
Pacienti s ťažkým poškodením pečene majú liek kontraindikovaný.
Pacienti s miernym, až stredným poškodením obličiek a pečnene majú byť sledovaní a dávka lieku im má byť nastavená individuálne.
Opatrnosť sa odporúča u pacientov s vyšším rizikom vzniku torsade de pointes; napríklad u pacientov s nekompenzovanou srdcovou nedostatočnosťou, nedávnym infarktom myokardu, bradyarytmiami, predispozíciou k hypokaliémii alebo hypomagneziémii, alebo pri súčasnom podávaní s liekmi, ktoré indukujú predĺženie QT intervalu a / alebo torsade de pointes.
Pri liečbe pacientov s aktívnym vredom žalúdka alebo dvanástnika alebo u pacientov s predispozíciou k týmto ochoreniam sa má postupovať opatrne. 
Opatrne sa má postupovať pri predpisovaní lieku pacientom, ktorí majú v anamnéze astmu alebo obštrukčné ochorenie pľúc.
U pacientov s Alzheimerovou chorobou sa môže znižovať telesná hmotnosť pri užívaní lieku.
Liek má vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. 

Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť najčastejšie na začiatku užívania lieku alebo pri zvýšení dávky. Vedľajšie účinky pravdepodobne postupne ustúpia, keď si Vaše telo zvykne na liek.
Veľmi časté vedľ ... viac >

Účinné látky

rivastigmín

Indikačná skupina

06 - Psychostimulanciá (nootropné liečivá, analeptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 60