Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,53 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,85 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,68 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/21 1,85 € (0,0 %) 1,68 € (0,0 %)
12/20 1,85 € (0,0 %) 1,68 € (0,0 %)
11/20 1,85 € (0,0 %) 1,68 € (0,0 %)
10/20 1,85 € 1,68 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, REU, ORT, INT, GYN, END
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

RISENDROS 35 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0284/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
44300
Názov produktu podľa ŠÚKL
RISENDROS 35 mg tbl flm 4x35 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo nátriumrizedronát. Patrí do skupiny liekov nazývaných bisfosfonáty, čo sú nehormonálne lieky, ktoré sa používajú na liečbu kostných ochorení.

Liek sa používa na:

  • liečbu osteoporózy u žien po menopauze, aj so závažnou osteoporózou (znižuje riziko zlomenín chrbtice a bedrových zlomenín),
  • liečbu osteoporózy u mužov s vysokým rizikom zlomenín.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Po užití prípravku by pacient nemal počas 15-30 minút jesť ani piť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa musí užívať vo vzpriamenej polohe (v stoji). Po aplikácii si pacient nesmie 30 minút ľahnúť.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dospelí a geriatrickí pacienti: Odporúčané dávkovanie je jedna 35 mg tableta raz týždenne.

Tabletu je potrebné užiť aspoň 30 minút pred prvým denným jedlom, pred užitím iného lieku alebo nápoja (s výnimkou čistej vody). Tabletu je potrebné užiť vo vzpriamenej polohe, prehltnúť celú a zapiť pohárom čistej vody (>120 ml). Je potrebné, aby si pacient nelahol 30 minút po užití tablety. Tableta sa má užiť vždy v ten istý deň v týždni.

Upozornenie:
Tehotné ženy nesmú liek užívať.
Dojčiace ženy nesmú liek užívať.
Pacientom mladším ako 18 rokov sa užívanie lieku neodporúča.
Pacienti s poruchou funkcie obličiek s hodnotou klírens kreatinínu < 30ml/min nesmú liek užívať.
Pokiaľ pacient zabudne užiť tabletu je potrebné, aby tabletu užil v deň, keď si na to spomenie. Následne má pacient pokračovať v užívaní jednej tablety raz týždenne v pôvodne určený deň. V jeden deň sa nemajú užiť dve tablety.
Ak v strave nie je primeraný príjem vápnika a vitamínu D, má sa zvážiť ich suplementácia.
Je vhodné, aby lekár pravidelne prehodnocoval užívanie lieku, hlavne ak čas liečby presiahol obdobie 5 rokov.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Risendros 35 mg a okamžite kontaktujte lekára, keď pocítite niektorý z nasledujúcich príznakov:
Príznaky závažnej alergickej reakcie ako sú:
opuch tváre, jazyka alebo hrdla ťažkos ... viac >

Účinné látky

rizedronát sodný

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24