Kategorizačné údaje
Maximálna cena 9,05 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,01 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,04 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/22 4,01 € (0,0 %) 5,04 € (0,0 %)
09/22 4,01 € (0,0 %) 5,04 € (0,0 %)
08/22 4,01 € (0,0 %) 5,04 € (0,0 %)
07/22 4,01 € 5,04 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. END, KLF, REU, ORT, INT, GYN
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

RISENDROS 35 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0284/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
44310
Názov produktu podľa ŠÚKL
RISENDROS 35 mg tbl flm 12x35 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo nátriumrizedronát. Patrí do skupiny liekov nazývaných bisfosfonáty, čo sú nehormonálne lieky, ktoré sa používajú na liečbu kostných ochorení.

Liek sa používa na:

  • liečbu osteoporózy u žien po menopauze, aj so závažnou osteoporózou (znižuje riziko zlomenín chrbtice a bedrových zlomenín),
  • liečbu osteoporózy u mužov s vysokým rizikom zlomenín.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Po užití prípravku by pacient nemal počas 15-30 minút jesť ani piť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa musí užívať vo vzpriamenej polohe (v stoji). Po aplikácii si pacient nesmie 30 minút ľahnúť.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: odporúčaná dávka je 1 tableta 1x týždenne. 

Ak pacient zabudne užiť dávku, užije ju hneď v deň, keď si spomenie. Potom sa vráti k pôvodnému užívaniu. V 1 deň sa nemajú užiť 2 tablety.
Optimálna dĺžka liečby nebola stanovená. Potreba liečby sa má pravidelne prehodnocovať najmä po 5 alebo viacerých rokoch užívania. 

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú každý týždeň vždy v ten istý deň pred raňajkami (aspoň 30 minút pred prvým denným jedlom, užitím iného lieku alebo nápojom s výnimkou čistej vody). Tablety sa úžívajú vcelku (nemajú sa cmúľať ani žuvať), vo vzpriamenej polohe. Zapijú sa pohárom čistej vody (120ml). Po užití si pacienti nemajú ľahnúť 30 min. 

Upozornenie 

Liek sa nesmie užívať počas tehotenstva alebo dojčenia. 
U pacientov so závažným zhoršením renálnej funkcie (klírens kreatinínu < ako 30 ml/min) je užívanie lieku kontraindikované.
Používanie lieku sa neodporúča u detí do 18 rokov pre nedostatok údajov. 
Ak v strave nie je primeraný príjem vápnika a vitamínu D, má sa zvážiť ich suplementácia.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Risendros 35 mg a okamžite kontaktujte lekára, keď pocítite niektorý z nasledujúcich príznakov:
Príznaky závažnej alergickej reakcie ako sú:
opuch tváre, jazyka alebo hrdla ťažkos ... viac >

Účinné látky

rizedronát sodný

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24