RIOCATH Rektálna rúrka ružová 1x1 ks

Mohlo by vás zaujímať

RIOCATH Rektálna rúrka ružová
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Aplikačná forma
Forma sa neudáva
Cena: od 3,60 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Rektálna rúrka určená k odvodu nazhromaždených plynov v prípade výskytu tzv „trojmesačnej koliky dojčiat. Dĺžka zavedenia je 2,5 cm a použitie je tak maximálne bezpečné. Vďaka patentovanému mechanizmu Riocath® nedochádza k rozvoju nežiadúceho podmieneného reflexu bábätiek.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Pri použití sa postupuje podľa ilustrovaného návodu na obale produktu.

  1. Po vybratí z obalu sa uchopí rektálna rúrka Riocath® za hlavu medvedíka tak, aby ušká medvedíka smerovali smerom nadol. (hlava medvedíka je hore nohami).
  2. V tejto polohe sa rektálna rúrka dá pod tečúcu vodu tak, aby voda natiekla do medzery medzi hrubšou a tenšou trubičkou, tesne pod hlavou medvedíka.
  3. Potom sa jednou rukou uchopí hlava medvedíka a druhou rukou tenšia (pohyblivá) trubička s rozšíreným koncom. Trubička sa niekoľkokrát zatlačí a opäť vytiahnite. Zasúvanie a vysúvanie musí ísť zľahka.
  4. Dojča sa položí na chrbát, a pred samotným zavedením rektálnej rúrky sa mu krátko namasíruje bruško.
  5. Rektálna rúrka Riocath sa uchopí do ruky, pričom palec je opretý o rozšírený koniec tenšej (pohyblivej) trubičky a ukazovák s prostredníkom sa opierajú o ušká hlavy medvedíka.
  6. Nožičky dojčaťa sa podržia jednou rukou hore a druhou rukou sa priloží rektálna rúrka zavádzačom ku konečníku. Pomalým tlakom palca sa zavedie trubička do konečníka. Nie je potrebné se starať o to, ako hlboko má byť výsuvná časť zavedená, vysúva sa v dĺžke maximálne 2,5 cm, čo je jedna z vlastností rektálnej rúrky Riocath®.
  7. Po zavedení sa vyčká až nahromadený plyn dojča vytlačí cez trubičku.
  8. Potom sa uchopí jednou rukou rektálna rúrka za hlavu medvedíka a druhou rukou sa vytiahnite tenšia (pohyblivá) trubička späť do pôvodnej polohy.

Upozornenie: Výrobok je určený na jednorazové použitie. Skladujte na suchom, chladnom a tmavom mieste.

Informácia od dodávateľa *

Rektálna rúrka Riocath® je určená k odvodu nazhromaždených plynov v prípade výskytu tzv „trojmesačnej koliky dojčiat. Dĺžka zavedenia je 2,5 cm a použitie je tak maximálne bezpečné. Vďaka unikátnemu patentovanému mechanizmu Riocath® nedochádza k rozvoju nežiadúceho podmieneného reflexu bábätiek a tým je eliminované riziko doteraz používaných štandardných rektálnych rúrok.

1. Po vybratí z obalu uchopte rektálnu rúrku Riocath® za hlavu medvedíka (3) tak, aby ušká medvedíka smerovali smerom nadol. (hlava medvedíka je hore nohami).
2. V tejto polohe dajte rektálnu rúrku pod tečúcu vodu tak, aby voda natiekla do medzery medzi hrubšou (2) a tenšou (4) trubičkou, tesne pod hlavou medvedíka. (Obr.1)
3. Potom uchopte jednou rukou hlavu medvedíka (3) a druhou rukou tenšiu (pohyblivú) trubičku (4) s rozšíreným koncom. Trubičku niekoľkokrát zatlačte a opäť vytiahnite. (Obr.2) Zasúvanie a vysúvanie musí ísť zľahka.
4. Dojča položte na chrbát, před samotným zavedením rektálnej rúrky namasírujte krátko bruško.
5. Rektálnu rúrku Riocath® uchopte do ruky, pričom palec je opretý o rozšírený koniec tenšej (pohyblivej) trubičky (4) a ukazovák s prostredníkom sa opierajú o ušká hlavy medvedíka. (Obr.3)
6. Nožičky dojčaťa držte jednou rukou hore a druhou rukou priložte rektálnu rúrku zavádzačom ku konečníku. Pomalým tlakom palca zavediete trubičku do konečníka. Nemusíte se starať o
to, ako hlboko má byť výsuvná časť zavedená, vysúva sa v dĺžke maximálne 2,5 cm, čo je jedna z významných vlastností našej rektálnej rúrky Riocath®.
7. Po zavedení vyčkajte až nahromadený plyn dojča vytlačí cez trubičku.
8. Potom uchopte jednou rukou rektálnu rúrku za hlavu medvedíka (3) a druhou rukou vytiahnite tenšiu (pohyblivú) trubičku (4) späť do pôvodnej polohy.
Výrobok je určený na jednorazové použitie. Skladujte na suchom, chladnom a tmavom mieste.

* Pod označením „dodávateľ“ sa rozumie spoločnosť dodávajúca produkt na trh v SR. Údaje o produkte uvedené v informačnom bloku „Informácia od dodávateľa“ uviedla do databázy ADC Číselník osoba zastupujúca dodávateľa ako správca portfólia jeho produktov v ADC Číselníku. Zodpovednosť za údaje v tomto bloku a ich súlad s aktuálne platnou legislatívou nesie dodávateľ.