Ringer´s Braun Injection sol inf (PE obal) 1x1000 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ringer´s Braun Injection
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0748/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
96892
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ringer´s Braun Injection sol inf 1x1000 ml (PE obal)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Tento infúzny roztok má podobné zloženie elektrolytov ako extracelulárna tekutina. Používa sa na úpravu elektrolytov v sére a acidobázickej nerovnováhy. Elektrolyty sa podávajú na dosiahnutie alebo udržanie normálneho osmotického stavu v extracelulárnom a intracelulárnom priestore. Pre pomerne vysoký obsah chloridov má roztok mierne acidibilujúci účinok. Infúzny roztok sa používa:

  • ako náhrada tekutín a elektrolytov pri stavoch hypochloremickej alkalózy,
  • pri stratách chloridov,
  • pri liečbe izotonickej alebo hypotonickej dehydratácie,
  • ako krátkodobá náhrada intravaskulárneho objemu,
  • ako vehikulum pre kompatibilné koncentráty elektrolytov alebo liekov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy:

Dávkovanie roztoku závisí od veku, hmotnosti a klinického stavu pacienta.

Dospelí
Až do 40ml na kg telesnej hmotnosti denne.

Deti a starší pacienti
Podľa individuálnych požiadaviek. Tu sa používa ako nosný roztok pre iné lieky, podávanie sa určuje podľa týchto liekov.

Spôsob použitia: 

Roztok sa podáva intravenóznou infúziou. Rýchlosť podávania u dospelých je až do 5ml na kg telesnej hmotnosti za hodinu, čo zodpovedá 1,7 kvapkám na kg telesnej hmotnosti za minútu.

Upozornenie: 

Roztok musí byť podávaný so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s poruchou funkcie obličiek s tendenciou k hyperkaliémii a pri ochoreniach, kde je indikovaný obmedzený prísun sodíka, ako je srdcová nedostatočnosť, generalizovaný edém, pľúcny edém, hypertenzia, eklampsia. 
Počas liečby je nevyhnutné monitorovať iónogram séra a rovnováhu vody.
K roztoku by sa nemali pridávať žiadne iné lieky alebo substancie, pokiaľ nie je známa ich kompatibilita.

Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

chlorid draselný , chlorid sodný , chlorid vápenatý

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36