Rilmex 1 mg tablety tbl (blis.Al/Al) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 18,47 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 3,08 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 15,39 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
12/17 3,08 € (0,0 %) 15,39 € (0,0 %)
11/17 3,08 € (0,0 %) 15,39 € (0,0 %)
10/17 3,08 € (0,0 %) 15,39 € (0,0 %)
09/17 3,08 € 15,39 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Rilmex 1 mg tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0717/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
23523
Názov produktu podľa ŠÚKL
Rilmex 1 mg tablety tbl 90x1 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Tento liek je antihypertenzívum (látka znižujúca krvný tlak), pôsobí na centrálny nervový systém. Liek sa používa na liečbu esenciálnej hypertenzie (vysoký krvný tlak).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Liek sa obvykle užíva v dávke 1 tableta 1-2x denne (ráno a/alebo večer), v pravidelných časových odstupoch (liečba začína najnižšou účinnou dávkou a dávku možno zvyšovať). Liek sa užíva na začiatku jedla a zapije sa trochou tekutiny. Liečba je dlhodobá a nemala by sa prerušiť náhle. Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať (a zapisovať) krvný tlak a tepovú frekvenciu. Nepiť alkohol. 

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Boli pozorované nasledujúce nežiaduce účinky:
Časté (postihujú 1 z 10 pacientov): búšenie srdca, nespavosť, ospalosť, úzkosť, depresívny syndróm, sexuálne problémy, bolesti žalúdka, sucho v ústach, ... viac >

Účinné látky

rilmenidín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36