Rhefluin tbl 5,68 mg/50 mg (blis. Al/PVC) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,47 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,40 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,07 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 0,40 € (0,0 %) 2,07 € (0,0 %)
05/22 0,40 € (0,0 %) 2,07 € (0,0 %)
04/22 0,40 € (0,0 %) 2,07 € (0,0 %)
03/22 0,40 € 2,07 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Rhefluin
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
50/0862/94-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
70425
Názov produktu podľa ŠÚKL
Rhefluin tbl 30x5,68 mg/50 mg (blis. Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je silne močopudný, zbavuje telo sodíka a vody, ale nespôsobuje nadmerné straty draslíka. 

Liek je určený na liečbu:

  • hypertenzie (vysokého krvného tlaku),
  • opuchov (opuchy členkov, chodidiel a dolných končatín v dôsledku zadržiavania vody v organizme),
  • ascitu (hromadenie vody v brušnej dutine) v dôsledku cirhózy (ochorenie pečene). 

Pôsobením tohto lieku vylučujú obličky viac vody a soli a zadržujú viac draslíka. To pomáha znižovať vysoký krvný tlak a obmedziť niektoré formy opuchov, pričom zároveň pomáha udržiavať normálnu hladinu draslíka v krvi.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 18. 6. 2021.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Hypertenzia:

Zvyčajná dávka je 1 tableta 1x denne. Pri kombinácii s inými antihypertenzívami sa dávkovanie iných antihypertenzív zníži. Potom sa prispôsobia obidva dávkovacie režimy.

Edém kardiálneho pôvodu:

Počiatočná dávka je 1 tableta 1x denne. V prípade potreby sa dávka môže zvýšiť, ale nesmie prekročiť 2 tablety denne. Len čo sa dosiahne začiatočná diuréza, treba sa pokúsiť znížiť dávkovanie pre udržiavaciu liečbu. Udržiavacia liečba môže byť intermitentná.

Cirhóza pečene s ascitom:

Liečba sa má začať nízkou dávkou, t.j. 1 tableta 1x denne. V prípade potreby možno dávkovanie postupne zvýšiť, nesmie však prekročiť 2 tablety denne. Udržiavacie dávky môžu byť nižšie ako dávky potrebné na vyvolanie diurézy.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch (každý deň približne v rovnakom čase), nezávisle od jedla a zapijú sa malým množstvom tekutiny. Tablety sa nemajú hrýzť. Tableta má deliacu ryhu, ktorá umožňuje tabletu rozdeliť na dve rovnaké dávky.

Upozornenie

Počas tehotenstva užívanie lieku vyžaduje zvážiť prínos liečby oproti možným rizikám pre plod. Užívanie diuretík u inak zdravých tehotných žien s miernym edémom alebo bez edému je kontraindikované.
Ak je podávanie lieku v období dojčenia nevyhnutné, pacientka má prestať dojčiť.
U detí sa použitie lieku neodporúča.
Pri renálnej insuficiencii je liek kontraindikovaný.
U pacientov s poškodenou funkciou pečene je potrebná opatrnosť.
Pre svoje účinky na metabolizmus kalcia môže liek interferovať s testami na funkciu paratyreoidey.
Pred operáciou musí pacient informovať lekára o užívaní lieku.
V prípade výskytu závratov, ospalosti, zníženia koncentrácie je potrebné vyhnúť sa vedeniu vozidla a obsluhovaniu strojov.
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitivita.
Počas liečby sa neodporúča konzumovať alkoholické nápoje.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri užívaní kombinácie amiloridu a hydrochlorotiazidu (liečiv Rhefluinu) sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky (zoradené podľa častosti výskytu):
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osô ... viac >

Účinné látky

amilorídiumchlorid, hydrochlorotiazid

Indikačná skupina

50 - Diuretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36