Respirátor FFP2 SYNERGIA ochranná tvárová maska 1x5 ks

Mohlo by vás zaujímať

Respirátor FFP2 SYNERGIA
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Nezaradené produkty
Aplikačná forma
Forma sa neudáva

Popis a určenie

Respirátor FFP2, CE1282, ochranná maska (rúško) je jednorazová ochranná pomôcka a bežne je určená na 8 hodinové použitie. Pokiaľ sa respirátor nepoužíva neustále, je možné ho použiť viackrát.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Návod na použitie: 

  1. Pred prvým použitím respirátora je potrebná dôkladná hygiena rúk pomocou mydla a teplej vody.
  2. Po umytí rúk sa priloží vrchná časť respirátora k tvári a následne sa pritlačí na tvár jeho spodná časť.
  3. Keď respirátor dokonale priľne k tvári, elastické popruhy sa upravia tak, aby ho udržiavali v bezpečnej polohe. Správne nasadená ochranná maska musí tesne doliehať k tvári a má zakrývať ústa, nos aj bradu.
    Pravidelné čistenie dezinfekčným prostriedkom predlžuje použiteľnosť respirátora.

Informácia od dodávateľa *

Vhodné ako ochrana proti COVID-19, koronavírus. FFP2 určený podľa zákona č.69/2020 na predaj pre poskytovatelov zdravotnej starostlivosti, zdravotných pracovníkov, orgánom štátnej správy, samosprávy, pracovníkom vykonávajúcich práce kde je použitie týchto ochrrnných prostriedkov nevyhnutné (dalej viď zákon)

* Pod označením „dodávateľ“ sa rozumie spoločnosť dodávajúca produkt na trh v SR. Údaje o produkte uvedené v informačnom bloku „Informácia od dodávateľa“ uviedla do databázy ADC Číselník osoba zastupujúca dodávateľa ako správca portfólia jeho produktov v ADC Číselníku. Zodpovednosť za údaje v tomto bloku a ich súlad s aktuálne platnou legislatívou nesie dodávateľ.