Resolor 1 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.Al/Al) 28x1 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 37,84 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 37,84 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/22 0,00 € (0,0 %) 37,84 € (0,0 %)
07/22 0,00 € (0,0 %) 37,84 € (0,0 %)
06/22 0,00 € (0,0 %) 37,84 € (0,0 %)
05/22 0,00 € 37,84 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PLM, INT, GYN, GIT, GER
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Resolor 1 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/09/581/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
81447
Názov produktu podľa ŠÚKL
Resolor 1 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x1x1 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo prukaloprid, ktorépatrí do skupiny liekov zosilňujúcich črevné pohyby (gastrointestinálne prokinetiká). Účinkuje na svalovú vrstvu steny čreva, čím pomáha pri obnove normálnej funkcie čreva.

Používa sa na liečbu chronickej zápchy u dospelých, u ktorých preháňadlá dostatočne neúčinkujú.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Spôsob použitia

Dospelí: 2 tablety 1x denne. 
Starší pacienti (> 65 rokov): Začína sa s podávaním 1 tablety 1x denne; v prípade potreby je možné dávku zvýšiť na 2 tablety 1x denne.

Porucha funkcie obličiek
Ťažká porucha funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min/1,73 m2): 1 tableta 1x denne.

Porucha funkcie pečene
Ťažká porucha funkcie pečene (trieda C podľa Childovej‑Pughovej klasifikácie): Začína sa dávkou 1 tableta 1x denne; v prípade potreby sa môže zvýšiť na 2 tablety na zlepšenie účinnosti (ak je nižšia dávka dobre tolerovaná).

Dĺžku liečby určuje lekár.
Ak sa nepreukáže účinok užívania prukalopridu 1x denne po 4 týždňoch, má byť pacient opätovne vyšetrený a prínos pokračujúcej liečby treba zvážiť. V prípade predĺženej liečby sa má prínos opätovne zhodnotiť v pravidelných intervaloch.

Spôsob použitia

Tablety sa prehltnú vcelku a zapijú sa vodou. Vplyv potravy na rýchlosť a intenzitu účinku sa neudáva.

Upozornenie

Ženy v reprodukčnom veku musia počas liečby používať účinnú antikoncepciu.
Liek sa neodporúča užívať v tehotenstve a u žien v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu.
Pri zohľadnení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu je potrebné rozhodnúť, či prerušiť dojčenie alebo prerušiť liečbu.
Liek sa nemá používať detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov, keďže u týchto populácií nebol liek dostatočne študovaný.
Nesmie sa používať u pacientov s poruchou funkcie obličiek, ktorá vyžaduje dialýzu.
V prípade závažnej hnačky sa môže znížiť účinnosť perorálnych antikoncepcie, preto sa odporúča dodatočná antikoncepčná metóda.
Obzvlášť počas 1. dňa liečby boli hlásené závraty a únava, čo môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky sa objavujú hlavne na začiatku liečby a zvyčajne vymiznú v priebehu niekoľkých dní pokračujúcej liečby.
Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené veľmi často (môžu postihovať viac ak ... viac >

Účinné látky

prukaloprid

Indikačná skupina

61 - Laxatíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 48