Reseligo 3,6 mg imp sip (aplik.inj.ihl.+implantát) 1x1 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 41,84 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 41,84 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 0,00 € (0,0 %) 41,84 € (0,0 %)
05/22 0,00 € (0,0 %) 41,84 € (0,0 %)
04/22 0,00 € (0,0 %) 41,84 € (0,0 %)
03/22 0,00 € 41,84 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. GYN, RPM, URO, ONK
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0258/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9369B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Reseligo 3,6 mg imp sip 1x3,6 mg (aplik.inj.ihl.+implantát)
Aplikačná forma
IMP SIP - Implantát naplnený v injekčnej striekačke
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liekobsahuje liečivo, ktoré sa nazýva goserelín. Toto liečivo patrí do skupiny liekov označovaných ako „analógy LHRH“.

Použitie mužov

  • Liečba rakoviny prostaty. Účinkuje tak, že znižuje množstvo testosterónu (hormónu), ktorý sa vytvára v tele.

Použitie u žien

  • Liečba rakoviny prsníka.
  • Liečba ochorenia nazývaného „endometrióza“. To je stav, kedy sa bunky, ktoré sú zvyčajne v sliznici maternice, nachádzajú kdekoľvek v tele (zvyčajne na ďalších štruktúrach blízko maternice).
  • Liečba benígnych výrastkov v maternici, ktoré sa nazývajú „maternicové myómy“.
  • Zníženie hrúbky sliznice maternice pred operáciou maternice.
  • Pomoc pri liečbe neplodnosti (spoločne s inými liekmi). Pomáha pri riadení uvoľňovania vajíčok z vaječníkov.

U žien účinkuje tak, že znižuje množstvo „estrogénu“ (hormónu), ktorý sa vytvára v tele.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí

1 podkožná injekcia depotnej dávky lieku sa aplikuje do prednej brušnej steny každých 28 dní.

Endometrióza má byť liečená len 6 mesiacov.
Kvôli obavám zo straty kostnej minerálnej hustoty sa nemá podávať opakovaná liečba.
U pacientiek na liečbu endometriózy sa preukázalo, že pridanie hormonálnej substitučnej liečby (estrogén a progestagén denne) znižuje úbytok minerálnej hustoty a vazomotorické príznaky.

Dávkovanie na stenčenie endometria: 4 alebo 8 týždňov liečby. Druhá depotná dávka môže byť potrebná u pacientok s veľkou maternicou alebo na umožnenie flexibilného chirurgického načasovania.

Pre ženy, ktoré sú anemické v dôsledku maternicových myómov: môže byť podávaný s doplnkovým železom po dobu 3 mesiacov pred operáciou.

Asistovaná reprodukcia: podáva sa na zníženie činnosti hypofýzy, merané hladinami estradiolu v sére, ktoré sú podobné hladinám pozorovaným v počiatočnej folikulárnej fáze (približne 150 pmol/l). Zvyčajne sa to dosiahne po 7 až 21 dňoch liečby.

Spôsob použitia

Implantát podáva pacientovi injekčne lekár alebo zdravotná sestra. 1 podkožná injekcia depotnej dávky lieku sa aplikuje do prednej brušnej steny každých 28 dní. 
Je potrebné si dať pozor, aby pri podaní nedošlo k preniknutiu do krevnej cievy, svalu alebo peritonea. Pri podaní do prednej brušnej steny je nutná opatrnosť pre blízkosť arteria epigastrica inferior a jej vetvenia. V prípade potreby chirurgického odstránenia implantátu goserelínu môže byť tento implantát lokalizovaný ultrazvukom.

Pre špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie pozri SPC, časť 6.6.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný u tehotných a dojčiacich žien.
Liek nie je indikovaný na použitie u detí.
Mimoriadna opatrnosť je potrebná pri podaní pacientom s nízkym BMI a/alebo pacientom užívajúcim celú dávku antikoagulačného lieku.
U mužov sa môže prejaviť diabetes mellitus alebo zhoršenie regulácie glykémie u pacientov s preexistujúcim diabetom mellitus. Preto je potrebné zvážiť monitorovanie hladiny glukózy v krvi.
Androgénová deprivačná liečba môže predĺžiť QT interval.
Používanie LHRH agonistov môže spôsobiť zníženie kostnej minerálnej hustoty. 
Na začiatku môžu pacientky s karcinómom prsníka pociťovať dočasné zhoršenie príznakov a symptómov, ktoré sa môžu liečiť symptomaticky.
U niektorých žien môže počas liečby LHRH analógmi zriedkavo nastať menopauza a nedôjde k obnoveniu menštruácie po ukončení liečby.
Liečba môže viesť k pozitívnym reakciám v antidopingových testoch.
Liek sa má použiť okamžite po otvorení vrecka.
Uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou a pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.
Ďalšie osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní sa nachádzajú v SPC 4.4.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vyskytli sa nasledujúce vedľajšie účinky u mužov alebo žien: Alergické reakcie:
Sú zriedkavé. Príznaky môžu zahŕňať náhly výskyt:
vyrážky, svrbenia alebo žihľavky na koži, opuchu tvár, pier alebo ... viac >

Účinné látky

goserelín

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 48