Reseligo 10,8 mg imp sip (aplik.inj.ihl.+implantát) 1x1 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 122,45 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 122,45 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/23 0,00 € (0,0 %) 122,45 € (0,0 %)
02/23 0,00 € (0,0 %) 122,45 € (0,0 %)
01/23 0,00 € (0,0 %) 122,45 € (0,0 %)
12/22 0,00 € 122,45 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. URO, URK, ONK
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Reseligo 10,8 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0266/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9379B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Reseligo 10,8 mg imp sip 1x10,8 mg (aplik.inj.ihl.+implantát)
Aplikačná forma
IMP SIP - Implantát naplnený v injekčnej striekačke
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo, ktoré sa nazýva goserelín. Toto liečivo patrí do skupiny liekov označovaných ako „analógy LHRH“.

Liek sa používa na liečbu rakoviny prostaty. Účinkuje tak, že znižuje množstvo testosterónu (hormónu), ktorý sa vytvára v tele. Liek je dlhodobo účinkujúca lieková forma goserelínu a podáva sa každých 12 týždňov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok nie je určený pre ženy.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí muži (vrátane starších pacientov): 1 podkožná injekcia depotnej dávky sa aplikuje do prednej brušnej steny každých 12 týždňov.

Spôsob použitia

Implantát podáva pacientovi injekčne lekár alebo zdravotná sestra. 1 podkožná injekcia depotnej dávky lieku sa aplikuje do prednej brušnej steny každých 12 týždňov.. 
Je potrebné si dať pozor, aby pri podaní nedošlo k preniknutiu do krevnej cievy, svalu alebo peritonea. Pri podaní do prednej brušnej steny je nutná opatrnosť pre blízkosť arteria epigastrica inferior a jej vetvenia. V prípade potreby chirurgického odstránenia implantátu goserelínu môže byť tento implantát lokalizovaný ultrazvukom.

Pre špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie pozri SPC, časť 6.6.

Upozornenie

Liek nie je určený na použitie u žien, pretože neexistujú dostatočné dôkazy o spoľahlivom potlačení estradiolu v sére. Pre pacientky, ktoré vyžadujú liečbu goserelínom, sa využíva goesrelín 3,6 mg. 
Liek nie je indikovaný na použitie u detí, pretože u tejto skupiny pacientov nebola stanovená účinnosť a bezpečnosť.
Mimoriadna opatrnosť je potrebná pri podaní pacientom s nízkym BMI a/alebo pacientom užívajúcim celú dávku antikoagulačného lieku.
U mužov sa môže prejaviť diabetes mellitus alebo zhoršenie regulácie glykémie u pacientov s preexistujúcim diabetom mellitus. Preto je potrebné zvážiť monitorovanie hladiny glukózy v krvi.
Androgénová deprivačná liečba môže predĺžiť QT interval.
Používanie LHRH agonistov môže spôsobiť zníženie kostnej minerálnej hustoty. 
Liečba goserelínom môže viesť k pozitívnym reakciám v antidopingových testoch.
Liek sa má použiť okamžite po otvorení vrecka.
Uchovávať v pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.
Ďalšie osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní sa nachádzajú v SPC 4.4.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Alergické reakcie:
Sú zriedkavé. Príznaky môžu zahŕňať náhly výskyt:
- vyrážky, svrbenia alebo žihľavky na koži,
- opuchu tvár, pier alebo jazyka alebo iných častí tela,
- dýchavičnosti, pisko ... viac >

Účinné látky

goserelín

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 48