Rennie s príchuťou pomaranča 680 mg/80 mg tbl mnd (blis.PVC/Al) 1x48 ks

Mohlo by vás zaujímať

Rennie s príchuťou pomaranča 
680 mg/80 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
09/0189/22-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1459E
Názov produktu podľa ŠÚKL
Rennie s príchuťou pomaranča 680 mg/80 mg žuvacie tablety tbl mnd 48x680 mg/80 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL MND - Žuvacia tableta
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 7,29 €

Popis a určenie

Liek je kombináciou dvoch antacíd, uhličitanu vápenatého a zásaditého, ťažkého uhličitanu horečnatého. Účinok uhličitanu vápenatého a horečnatého je založený na neutralizácii žalúdočnej kyseliny. Uhličitan vápenatý vedie k rýchlej neutralizácii. Kombinácia s uhličitanom horečnatým tento účinok zosilňuje.

Používa sa z dospelých a dospievajúci od 12 rokov na zmiernenie príznakov spôsobených zvýšenou tvorbou žalúdočnej kyseliny, ako sú:

  • pálenie záhy,
  • kyslá regurgitácia,
  • epizodická bolesť žalúdka,
  • prekyslenie žalúdka vedúce k tráviacim ťažkostiam.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Žuvacie tablety sa pred prehltnutím nahryznú alebo rozhryzú.
Prípravok je určený na cmúľanie, vstrekuje sa pod jazyk, umiestňuje sa na vnútornú stranu líca, alebo sa nechá iba voľne rozplynúť pod jazykom. O presnom použití je vhodné sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Prípravok sa užije alebo aplikuje neskoro večer, alebo tesne pred spaním.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci od 12 rokov
jednotlivá dávka 1–2 žuvacie tablety, maximálna denná dávka je 11 žuvacích tabliet.

Maximálna denná dávka sa nesmie prekročiť a liek sa nemá nepretržite užívať dlhšie ako 2 týždne. 
Ak sa pacient do 7 dní necíti lepšie alebo sa cíti horšie, musí sa obrátiť na lekára.

Spôsob použitia

Žuvacie tablety sa žujú alebo cmúľajú 1 hodinu po hlavnom jedle, pred spaním alebo v prípade akútnych príznakov. Nie je potrebné zapíjať tablety vodou.

Upozornenie

Počas tehotenstva a dojčenia je potrebné vziať do úvahy obsah vápnika v tabletách navyše k príjmu vápnika potravou. Z tohto dôvodu sa tehotné ženy majú vyhýbať súbežnému nadmernému príjmu mlieka a mliečnych výrobkov.
Dlhodobé užívanie lieku zvyšuje riziko vzniku obličkových kameňov. Pacienti s poruchou funkcie obličiek sa mu majú vyhnúť. 
U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek je nutná opatrnosť (je potrebné pravidelne sledovať hladinu vápnika, fosfátov a horčíka v plazme).
Liek sa nesmie užívať v prípade závažnej renálnej nedostatočnosti. 
Je vhodnejšie podávať toto antacidum oddelene od iných liekov s aspoň 1-2 hodinovým intervalom.
Medzi užitím tohto antacida a iných liekov, napr. antibiotík (napr. tetracyklíny, chinolóny), kardioglykozidov (napr. digoxín), levotyroxínu, eltrombopagu, bisfosfonátov a dolutegraviru sa má vo všeobecnosti počkať 2 hodiny.)
Chinolónové antibiotiká sa majú užívať buď 1 – 2 hodiny pred alebo najmenej 4 hodiny po užití tohto lieku.
Liek sa nesmie užívať s veľkým množstvom mlieka alebo mliečnych výrobkov (Burnettov syndróm).
V prípade pálenia záhy sa vo všeobecnosti odporúča vyhnúť sa sýteným nápojom, kofeínu a alkoholu.
Tento liek obsahuje 475 mg sacharózy v 1 tablete. Toto je nutné vziať do úvahy aj u pacientov s diabetom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Môžu sa vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky, ktorých frekvencia sa nedá z dostupných údajov určiť:
- reakcie z precitlivenosti boli hlásené veľmi zriedka. Príznaky môžu zahŕňať:
- vyrážku, ... viac >

Účinné látky

uhličitan horečnatý (horčík), uhličitan vápenatý (vápnik)

Indikačná skupina

09 - Antacidá (vrátane antiulceróznych liečiv)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36