Remsima 100 mg plc ifc (liek.inj.skl.) 1x1 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 244,72 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 244,72 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/20 0,00 € (0,0 %) 241,20 € (-1,4 %)
12/19 0,00 € (0,0 %) 244,72 € (0,0 %)
11/19 0,00 € (0,0 %) 244,72 € (0,0 %)
10/19 0,00 € 244,72 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. DER, REU, GIT
Spôsob úhrady A - ambulantná, plná
Pôvod lieku ?
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Remsima 100 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/853/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7044A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Remsima 100 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu plc ifc 1x100 mg (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
PLC IFC - Prášok na infúzny koncentrát

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo nazývané infliximab. Liek pôsobí blokovaním účinku bielkoviny nazývanej „tumor nekrotizujúci faktor alfa“ (TNFα). Táto bielkovina sa podieľa na zápalových procesoch v tele a jej blokovanie môže znížiť zápal. Liek patrí do skupiny liekov nazývaných „blokátory TNF“. Používa sa pri nasledovných zápalových ochoreniach:

  • reumatoidná artritída,
  • psoriatická artritída,
  • ankylozujúca spondylitída (Bechterevova choroba),
  • psoriáza.

Liek sa tiež používa na:

  • Crohnovu chorobu,
  • ulceróznu kolitídu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Liek Vám podáva lekár alebo zdravotná sestra, v nemocnici alebo v ambulancii (podľa pokynov uvedených v príbalovej informácii lieku). Najprv pripravia injekčný roztok Remsimy. Roztok Remsimy sa bude podávať pomaly (po dobu 2 hodín) do jednej z vašich žíl. Zvyčajne to býva na ruke. To sa nazýva „intravenózna infúzia“ alebo infúzia. Po tretej liečbe sa váš lekár môže rozhodnúť vám podať Remsimu po dobu 1 hodiny. Počas podávania Remsimy a tiež 1 až 2 hodiny po podaní budete sledovaný. Liek sa má uchovávať v chladničke (2°C až 8°C).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Väčšina vedľajších účinkov je miernych až stredne ťažkých. U niektorých pacientov sa však môžu vyskytnúť závažné vedľajšie účinky a môžu vyžadovať liečbu. Vedľajšie účinky sa môžu objaviť tiež po skon ... viac >

Účinné látky

infliximab

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 60