Remicade 100 mg plc ifc (liek.inj.skl.) 1x1 lag

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 454,57 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 130,86 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 323,71 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/19 209,85 € (+60,4 %) 244,72 € (-24,4 %)
06/19 130,86 € (0,0 %) 323,71 € (0,0 %)
05/19 130,86 € (0,0 %) 323,71 € (0,0 %)
04/19 130,86 € 323,71 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. REU, GIT, DER
Spôsob úhrady AS - ambulantná, čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Remicade 100 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/99/116/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
02578
Názov produktu podľa ŠÚKL
Remicade 100 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu plc ifc 1x100 mg (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
PLC IFC - Prášok na infúzny koncentrát
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo nazývané infliximab. Liek pôsobí blokovaním účinku bielkoviny nazývanej „tumor nekrotizujúci faktor alfa“ (TNFα). Táto bielkovina sa podieľa na zápalových procesoch v tele a jej blokovanie môže znížiť zápal. Liek patrí do skupiny liekov nazývaných „blokátory TNF“. Používa sa pri nasledujúcich zápalových ochoreniach:

  • reumatoidná artritída,
  • psoriatická artritída,
  • ankylozujúca spondylitída (Bechterevova choroba),
  • psoriáza.

Liek sa tiež používa na:

  • Crohnovu chorobu,
  • ulceróznu kolitídu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

REMICADE sa dodáva ako prášok na infúzny koncentrát. To znamená, že skôr, ako ho dostanete, rozpustí sa vo vode na injekciu. Výsledný roztok je potom ďalej riedený infúznym roztokom chloridu sodného. Každá liekovka (sklená fľaštička) lieku REMICADE obsahuje 100 mg účinnej látky infliximab. REMICADE sa podáva do žily, obvykle na hornej končatine, počas 2 hodín v zdravotníckom zariadení. Počas infúzie je potrebné sledovať pacienta ešte 1 – 2 hodiny potom. Interval do podania ďalšej dávky sa pohybuje v intervale 2 a 6 týždňov po prvej dávke. Liečba môže pokračovať aj potom. Dávkovanie:
Reumatoidná artritída - Odporúčaná dávka je 3 mg infliximabu na každý kilogram telesnej hmotnosti.
Crohnova choroba - Odporúčaná dávka pri závažnej aktívnej Crohnovej chorobe je 5 mg infliximabu na každý kilogram telesnej hmotnosti.
Uzavretie enetrokutánnej fistuly - Dávkuje sa 5 mg infliximabu na každý kilogram telesnej hmotnosti.
Ankylozujúca spondylitída - Odporúčaná dávka je 5 mg infliximabu na každý kilogram telesnej hmotnosti.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Väčšina vedľajších účinkov je miernych až stredne ťažkých. U niektorých pacientov sa však môžu vyskytnúť závažné vedľajšie účinky a môžu vyžadovať liečbu. Vedľajšie účinky sa môžu objaviť tiež po skon ... viac >

Účinné látky

infliximab

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36