REFERO 550 mg tbl flm (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x28 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

REFERO 550 mg
2
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0076/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4376A
Názov produktu podľa ŠÚKL
REFERO 550 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x550 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo rifaximín, antibiotikum, ktoré ničí baktérie spôsobujúce ochorenie nazývané hepatálna encefalopatia (príznaky zahŕňajú vzrušenie, zmätenosť, svalové problémy, ťažkosti s rečou a v niektorých prípadoch kómu).

Používa sa na zníženie výskytu opakovaných epizód zreteľnej hepatálnej encefalopatie u pacientov vo veku 18 rokov a starších. Podáva sa buď samostatne, alebo častejšie s liekmi obsahujúcimi laktulózu (preháňadlo).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Odporúčaná dávka je 1 tableta 2x denne. 

Dĺžku liečbu určuje lekár.
Podáva sa ako dlhodobá liečba na zníženie výskytu opakovaných epizód zjavnej hepatálnej encefalopatie.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vcelku, s jedlom alebo bez jedla a zapíjajú sa pohárom vody.

Upozornenie

Liek sa neodporúča používať počas tehotenstva.
Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť/prerušiť liečbu rifaximínom sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich (mladších ako 18 rokov) neboli doteraz stanovené.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek je potrebná opatrnosť.
Opatrnosť sa odporúča u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene (stupeň C podľa Child-Pughovej klasifikácie) s u pacientov s MELD skóre > 25.
Liek je kontraindikovaný pri intestinálnej obštrukcii.
Počas liečby sa často môže vyskytnúť závrat, ak sa tento nežiadúci účinok vyskytne, je potrebná opatrnosť počas vedenia vozidiel a obsluhe strojov.
Liek môže spôsobiť červené sfarbenie moču.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
REFERO prestaňte užívať a OKAMŽITE informujte svojho lekára, ak máte niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:
Menej časté: môžu sa postihovať menej ako 1 zo 100 osôb
Ak máte krvácanie z opuchn ... viac >

Účinné látky

rifaximín

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36