Reagila 3 mg tvrdé kapsuly cps dur (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x28 ks

Zmeny v SPC
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v SPC. Pozrite si, čo sa zmenilo
Kategorizačné údaje
Maximálna cena 57,59 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 57,59 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 0,00 € (0,0 %) 57,59 € (0,0 %)
06/24 0,00 € (0,0 %) 57,59 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 57,59 € (0,0 %)
04/24 0,00 € 57,59 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Reagila 3 mg tvrdé kapsuly
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/17/1209/013
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5244C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Reagila 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 28x3 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo kariprazín a patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká.

Používa sa na liečbu dospelých so schizofréniou.

Použitie

Pozor, aktuálna závažná zmena v SPC.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pre podanie stanovenej dávky je potrebné použiť kapsuly príslušnej sily, alebo viac kapsúl nižšej sily (bez delenia kapsúl).

Dospelí
Úvodná dávka: 1,5 mg 1x denne.
Následne môže byť dávka v prípade potreby pomaly zvýšená o 1,5 mg až na maximálnu dávku 6 mg denne.
Podľa klinického posúdenia ošetrujúceho lekára treba zotrvať na minimálnej účinnej dávke.
Pacientov treba po začatí liečby a po každej zmene dávky sledovať pre nežiaduce reakcie a odpoveď na liečbu niekoľko týždňov.

Starší pacienti
Výber dávky má byť opatrnejší, nie sú dostupné dostatočné informácie.

Prechod z iných antipsychotík na kariprazín
Má sa zvážiť postupná krížová titrácia s postupným ukončením predošlej liečby za súčasného začatia liečby kariprazínom.

Prechod na iné antipsychotikum z kariprazínu
Liečba novým antipsychotikom sa má začať najnižšou dávkou, zatiaľ čo je liečba kariprazínom ukončená (nie je potrebná postupná krížová titrácia).
Je potrebné vziať do úvahy, že plazmatická koncentrácia kariprazínu a jeho aktívnych metabolitov sa zníži o 50 % do ~1 týždňa.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú 1x denne v pravidelných časových odstupoch, vždy vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Nezapíjať ľubovníkovým čajom ani grapefruitovým džúsom.

Upozornenie

Liek sa neodporúča počas tehotenstva a u žien v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú účinnú antikoncepciu.
Ženy v reprodukčnom veku musia počas liečby a najmenej 10 týždňov po poslednej dávke používať vysoko účinné metódy antikoncepcie.
Počas liečby sa má dojčenie ukončiť.
Liek sa neskúmal u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov.
Liek sa neodporúča u starších pacientov s demenciou.
Liek sa neodporúča u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (CrCl < 30 ml/min).
Liek sa neodporúča u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene (Child-Pugh skóre medzi 10 a 15).
Liek sa má používať opatrne u pacientov s anamnézou záchvatov alebo stavmi, ktoré môžu znížiť prah vzniku záchvatov.
Liek sa má používať opatrne u pacientov s rizikovými faktormi pre cievnu mozgovú príhodu.
Ak sa objavia myšlienky alebo pocity na sebapoškodenie alebo spáchanie samovraždy, je potrebné okmažite vyhľadať lekársku pomoc.
Liek môže menej často spôsobiť predĺženie QT intervalu.
Liečba môže spôsobiť významný nárast hmotnosti.
Súbežné podávanie silných alebo stredne silných induktorov alebo silných inhibítorovCYP3A4 je kontraindikované.
Liek môže spôsobiť ospanlivosť, závraty a ťažkosti so zrakom. Je potrebná zvýšená opatrnosť pri obsluhovaní nebezpečných strojov, vrátane motorových vozidiel.
Vyhýbať sa konzumácii prípravkov obsahujúcich ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum).
Počas liečby nepiť grapefruitový džús.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje farbivo červeň Allura AC (E 129), ktorá môže spôsobovať alergické reakcie.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ihneď povedzte svojmu lekárovi, ak máte:
- závažnú alergickú reakciu, ktorá sa prejavuje ako horúčka, opuch v ústach, na tvári, perách alebo jazyku, dýchavičnosť, svrbenie, kožná vyrážka alebo ... viac >

Účinné látky

kariprazín

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 60