Rawel SR 1,5 mg tbl plg (blister PVC/PVDc/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,13 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,03 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,10 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 0,03 € (0,0 %) 2,10 € (0,0 %)
07/20 0,03 € (0,0 %) 2,10 € (0,0 %)
06/20 0,03 € (0,0 %) 2,10 € (0,0 %)
05/20 0,03 € 2,10 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Rawel SR 1,5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0299/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
93320
Názov produktu podľa ŠÚKL
RAWEL SR tbl plg 30x1,5 mg (blister PVC/PVDc/Al)
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek sa používa na znižovanie vysokého krvného tlaku (hypertenzie). Liekom je filmom obalená tableta s predĺženým uvoľňovaním, ktorá obsahuje liečivo indapamid. Indapamid je diuretikum. Väčšina diuretík zvyšuje množstvo moču, ktoré sa vytvára v obličkách. Indapamid spôsobuje len mierne zvýšenie množstva vytvoreného moču.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Odporúčaná denná dávka je 1 tableta 1x denne, najlepšie ráno.

Spôsob použitia

Tableta sa má prehltnúť v celku, nezávisle od jedla. Zapíja sa s dostatočným množstvom vody a nemá sa žuvať alebo hrýzť.

Upozornenie

Liek sa počas tehotenstva neodporúča.
Liek sa počas dojčenia neodporúča.
Bezpečnosť a účinnosť lieku neboli stanovené pre deti mladšie ako 18 rokov.
Pri závažnom zlyhaní obličiek (klírens kreatinínu pod 30 ml/min) je liečba kontraindikovaná.
Pri závažnom poškodení pečene je liečba kontraindikovaná.
Pri vyšších dávkach sa nezvyšuje antihypertenzívny účinok indapamidu, ale zvýši sa vylučovanie soli (saluretický účinok).
Odporúča sa pravidelné monitorovanie krvného tlaku pacienta a dodržiavanie zdravého životného štýlu.

Počas liečby je potrebné prijímať dostatočné množstvo tekutín.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť fotosenzitívne reakcie.
Športovci - liek môže spôsobiť pozitívny výsledok na antidopingový test.

Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Rawel SR môže mať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať liek a okamžite navštívte lekára, ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov:
- angioedém a/alebo žihľavka. Angioedém je charakterizovaný opuchom kože končatín alebo tváre ... viac >

Účinné látky

indapamid

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 60