RAMIZEK 10 mg/10 mg tvrdé kapsuly cps dur (blis.PA/Al/PVC/Al) 1x98 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

RAMIZEK 10 mg/10 mg tvrdé kapsuly
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0030/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2991B
Názov produktu podľa ŠÚKL
RAMIZEK 10 mg/10 mg tvrdé kapsuly cps dur 98x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá nazývané ramipril a amlodipín. Ramipril patrí do skupiny liekov, ktorá sa nazýva inhibítory ACE. Amlodipín patrí do skupiny liekov, ktorá sa nazýva blokátory vápnikového kanála.

Liek sa môže používať na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) u pacientov, ktorí sú dostatočne kontrolovaní amlodipínom a ramiprilom podávanými súbežne v rovnakých dávkach ako v kombinácii, ale ako v samostatných liekoch.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 15. 9. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 1 kapsula denne. Maximálna denná dávka je 1 kapsula 10 mg/10 mg. Dávka každej zložky musí byť individuálna v závislosti na profile a krvnom tlaku pacienta.

Pacienti s poruchou funkcie pečene: Maximálna denná dávka je 2,5 mg ramiprilu.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek: Denná dávka ramiprilu má byť založená na klírense kreatinínu (viac v SPC).

Starší pacienti: Úvodné dávka ramiprilu má byť nižšia a zvyšovanie dávky by malo prebiehať s opatrnosťou.

Spôsob použitia

Liek sa užíva každý deň každý deň v rovnakom čase nezávisle od jedla. Kapsuly sa užívajú vždy v celku, nesmú sa žuvať ani drviť. Kapsuly sa majú prehltnúť s dostatočným množstvom tekutiny (napr. čistej vody). Nezapíjať grapefruitovou šťavou.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva, použitie lieku počas 1. trimestra sa neodporúča.
Užívanie lieku počas dojčenia sa neodporúča.
Použitie lieku sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.
Kombinácia fixnej dávky nie je vhodná na úvodnú liečbu hypertenzie.
U pacientov liečených diuretikami sa má sledovať funkcia obličiek a hladina draslíka v sére.
Pri užívaní ACE inhibítorov bol hlásený neproduktívny pretrvávajúci kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Liek môže ovplyvniť pozornosť najmä na začiatku liečby, alebo ak sa prechádza z iných liekov.
Pri užívaní lieku sa môže veľmi zriedkavo vyskytnúť fotosenzitívna reakcia (<1/10 000).
Počas liečby je potrebné vyhýbať sa konzumácii grapefruitového džúsu.
Odporúča sa nepiť alkohol (z dôvodu potenciácie rizika hypotenzie, môže vyvolať pocit závratu alebo točenie hlavy).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať RAMIZEK a ihneď vyhľadajte svojho lekára, ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov - môžete naliehavo potrebovať pomoc lekára:
opuch tváre, pier alebo ... viac >

Účinné látky

amlodipín, ramipril

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 30