Quetiapine Accord 300 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 4x15 (60 ks)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 17,68 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,37 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 14,31 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/21 3,37 € (0,0 %) 14,31 € (0,0 %)
02/21 3,37 € (0,0 %) 14,31 € (0,0 %)
01/21 3,37 € (0,0 %) 14,31 € (0,0 %)
12/20 3,37 € 14,31 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Quetiapine Accord 300 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0053/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
07976
Názov produktu podľa ŠÚKL
Quetiapine Accord 300 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x300 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo kvetiapín. Kvetiapín patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká. Liek sa používa na liečbu:

  • schizofrénie
  • bipolárnej afektívnej poruchy, vrátane miernych až ťažkých manických epizód pri bipolárnej afektívnej poruche, epizód veľkej depresie pri bipolárnej afektívnej poruche, prevencie návratu ochorenia u pacientov, ktorých manická alebo depresívna epizóda reagovala na liečbu kvetiapínom.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí

Liečba schizofrénie:
Tablety sa majú podávať 2x denne. Celková denná dávka počas prvých 4 dní liečby je 50 mg (1. deň), 100 mg (2. deň), 200 mg (3. deň) a 300 mg (4. deň). Od 4. dňa sa denná dávka musí vytitrovať na obvyklé účinné dávkovacie rozpätie 300-400 mg/deň. Dávka sa môže upraviť individuálne v rámci rozpätia 150-750 mg/deň.

Liečba miernych až ťažkých manických epizód pri bipolárnej afektívnej poruche:
Tablety sa majú podávať 2x denne. Celková denná dávka počas prvých 4 dní liečby je 100 mg (1. deň), 200 mg (2. deň), 300 mg (3. deň) a 400 mg (4. deň). Ďalšie úpravy dávkovania až do 800 mg/deň do 6. dňa by sa mali dosiahnuť prírastkami, ktoré nie sú väčšie ako 200 mg/deň. Dávka sa môže upraviť individuálne v rámci rozpätia 200-800 mg/deň. Obvyklá účinná dávka je v rozpätí 400-800 mg/deň.

Liečba depresívnych epizód pri bipolárnej afektívnej poruche:
Tablety sa majú podávať 1x denne v čase pred spaním. Celková denná dávka počas prvých 4 dní liečby je 50 mg (1. deň), 100 mg (2. deň), 200 mg (3. deň) a 300 mg (4. deň). Odporúčaná denná dávka je 300 mg. Individuálni pacienti môžu mať úžitok z dávky 600 mg/deň. Pokiaľ sú u pacientov obavy o ich toleranciu, klinické skúšania naznačovali, že možno uvažovať o znížení dávky na minimum 200 mg/deň.

Zabránenie recidívy u bipolárnej afektívnej poruchy:
Kvôli prevencii návratu manických, depresívnych a zmiešaných epizód u bipolárnej afektívnej poruchy majú pacienti, ktorí reagovali na kvetiapín pri akútnej liečbe bipolárnej poruchy, pokračovať v liečbe rovnakou dávkou. Dávka sa môže potom upraviť individuálne v rámci rozpätia 300-800 mg/deň rozdelenej na dve dávky denne. Je dôležité, aby sa pri udržiavacej liečbe užívala najnižšia účinná dávka.

Starší pacienti

U starších pacientov je potrebná zvýšená opatrnosť, a to najmä počas úvodného dávkovacieho obdobia. Môže byť potrebné individuálne zvoliť pomalšiu rýchlosť titrovania dávky a nižšiu dennú terapeutickú dávku.
Účinnosť a bezpečnosť kvetiapínu u pacientov nad 65 rokov s depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej afektívnej poruchy neboli hodnotené.

Pacienti s poškodením funkcie pečene

Kvetiapín sa musí užívať opatrne u pacientov so známou poruchou pečene, najmä počas úvodného dávkovacieho obdobia. Pacienti so známou poruchou pečene musia začať dávkou 25 mg/deň. Dávkovanie sa musí denne zvyšovať o prírastky 25–50 mg/deň až kým sa nedosiahne účinná dávka.

Dĺžka liečby

O dĺžke liečby rozhodne lekár. Liek sa nemá vysadiť náhle, odporúča sa postupné vysadzovanie po dobu najmenej 1-2 týždňov.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa tekutinou. Tablety sa nemajú zapíjať grapefruitovým džúsom.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek môže použiť, len ak potenciálny prínos liečby prevýši možné riziká.
Počas liečby ženy nemajú dojčiť.
U detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov sa liek nemá používať.
Kvetiapín môže navodiť ortostatickú hypotenziu, najmä počas počiatočného obdobia titrácie dávky. Ak sa tento stav vyskytne, treba uvážiť zníženie dávky alebo titráciu rozdelenú na viac stupňov.
Počas liečby bola zaznamenaná hyperglykémia alebo zhoršenie preexistujúceho diabetu. U diabetických pacientov a u pacientov s rizikovými faktormi pre vývoj diabetu mellitus možno odporúčať primerané klinické monitorovanie.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (závrat, ospalosť), ktoré môžu ovplyvniť činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť. Pacienti nemajú riadiť vozidlá ani obsluhovať stroje, pokiaľ nie je známa ich individuálna reakcia na liek.
Počas liečby nekonzumovať alkohol.
Tablety obsahujú laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Najzávažnejšie vedľajšie účinky
Ihneď povedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás objaví čokoľvek z nasledovného:
myšlienky na samovraždu a zhoršenie depresie
alergické reakcie, ktoré môžu zahŕňať ... viac >

Účinné látky

kvetiapín

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 30