PURI-NETHOL 50 mg tbl 25x50 mg (liek.skl.)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena  €
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 65,35 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/19 0,00 € (0,0 %) 65,35 € (0,0 %)
06/19 0,00 € (0,0 %) 65,35 € (0,0 %)
05/19 0,00 € (0,0 %) 65,35 € (0,0 %)
04/19 0,00 € 65,35 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. REU, HEM, DER, PED, ONK
Spôsob úhrady I/S - plná/čiastočná
Pôvod lieku ?
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PURI-NETHOL 50 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0228/99-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
94241
Názov produktu podľa ŠÚKL
Puri-Nethol 50 mg tbl 25x50 mg (liek.skl.)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Indikácie:
PURI-NETHOL je určený na liečbu akútnych leukémií. Okrem účinnosti pri indukcii remisie je predovšetkým vhodný na udržiavaciu liečbu:
- akútnej lymfoblastovej leukémie,
- akútnej myeloblastovej leukémie.
Puri-nethol sa môže tiež použiť pri liečbe chronickej granulocytovej leukémie.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

Účinné látky

merkaptopurín

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60