Mohlo by vás zaujímať


PRODROMIN
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Legislatívne zatriedenie
Iné potraviny na osobitné výživové účely
Aplikačná forma
CPS - Kapsula

Popis a určenie

Dietetická potravina na osobitné medicínske účely.

Zloženie (1 kapsule):
Palmitoylethanolamid – 300 mg.
Želatína - 65 mg  (obal)

Zoznam zdravotných tvrdení, ktoré možno uvádzať na potravinách podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Odporúčané dávkovanie: 3-4 kapsule počas dňa s jedlami.

Dôležité upozornenie: Prípravok musí byť používaný na základe odporúčania lekára, alebo lekárnika, alebo kvalifikovanej osoby v oblasti výživy ľudí.
Prípravok nie je vhodný ako jediný zdroj výživy. Pred použitím si prečítajte príbalovú informáciu. Uchovávajte mimo dosah a dohľad
detí na suchom a tienistom mieste pri izbovej teplote.

Informácia od dodávateľa *

Prípravok je určený pre riadenú výživu osôb postihnutých chronickým zápalovým a bolesťou sprevádzaným ochorením.

* Pod označením „dodávateľ“ sa rozumie spoločnosť dodávajúca produkt na trh v SR. Údaje o produkte uvedené v informačnom bloku „Informácia od dodávateľa“ uviedla do databázy ADC Číselník osoba zastupujúca dodávateľa ako správca portfólia jeho produktov v ADC Číselníku. Zodpovednosť za údaje v tomto bloku a ich súlad s aktuálne platnou legislatívou nesie dodávateľ.