Priligy 60 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis. PVC/PE/PVDC/Al) 1x3 ks

Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Priligy 60 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0118/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
32571
Názov produktu podľa ŠÚKL
Priligy 60 mg filmom obalené tablety tbl flm 3x60 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje účinnú látku „dapoxetín”. Tá patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú “selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu” (SSRIs). 
Liek sa používa na liečbu predčasnej ejakulácie u dospelých mužov vo veku 18 až 64 rokov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok nie je určený pre ženy.

Liek sa odporúča užívať v dávke 1 tableta približne 1 až 3 hodiny pred sexuálnou aktivitou. Nesmie sa užívať častejšie ako jedenkrát za 24 hodín. Tablety sa prehĺtajú celé (aby sa zabránilo horkej chuti) a zapíjajú jedným plným pohárom vody. Užívajú sa nezávisle od jedla. Liečba sa má vždy začínať dávkou 30mg, neskôr môže lekár pacientovi dávku zvýšiť na maximálnu odporúčanú dávku 60 mg. Liek nie je určený na kontinuálne každodenné užívanie. Liek sa má užívať iba v prípade plánovanej sexuálnej aktivity. Liek môže ovplyvniť pozornosť, ortostatická hypotenzia sa môže vyskytnúť po úvodnej dávke. Po prvých 4 týždňoch liečby alebo prinajmenšom po 6 dávkach liečby lekár rozhodne, či má liečba ďalej pokračovať. Počas užívania nepiť alkohol!

Upozornenie: Nesmie sa užívať u pacientov so závažným srdcovým ochorením, u pacientov so stredne ťažkým alebo s ťažkým poškodením funkcie pečene, ani u pacientov s ťažkým poškodením obličiek. Liek nie je určený pre ženy a deti.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Priligy a okamžite navštívte svojho lekára, ak:
· máte záchvaty (kŕče),
· máte závrat alebo sa vám točí hlava, keď sa postavíte,
· spozorujete akúkoľvek zmenu nálady,
· myslíte n ... viac >

Účinné látky

dapoxetín

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36