Prevenar 13 sus inj (striek.skl.napln.+ samost.ihly) 10x0,5 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 508,72 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 508,72 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/21 0,00 € (0,0 %) 508,72 € (0,0 %)
05/21 0,00 € (0,0 %) 508,72 € (0,0 %)
04/21 0,00 € (0,0 %) 508,72 € (0,0 %)
03/21 0,00 € 508,72 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady V - vakcíny
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Prevenar 13
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/09/590/004
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
85035
Názov produktu podľa ŠÚKL
Prevenar 13 injekčná suspenzia sus inj 10x0,5 ml (striek.inj.skl.napln.+ samost.ihly)
Aplikačná forma
SUS INJ - Injekčná suspenzia
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je pneumokoková vakcína, ktorá sa podáva

  • deťom ako ochrana proti takým ochoreniam ako sú: meningitída (zápal mozgových blán), sepsa alebo bakteriémia (prítomnosť baktérií v krvnom riečisku), pneumónia (zápal pľúc) a ušné infekcie
  • dospelým ako ochrana proti takým ochoreniam ako sú: pneumónia (zápal pľúc), sepsa alebo bakteriémia (prítomnosť baktérií v krvnom riečisku) a meningitída (zápal mozgových blán) spôsobenými 13 typmi baktérie Streptococcus pneumoniae.

Liek poskytuje ochranu proti 13 typom baktérie Streptococcus pneumoniae. Vakcína pomáha telu vytvoriť si vlastné protilátky, ktoré chránia pred týmito ochoreniami.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Vakcína sa má podať intramuskulárnou injekciou zaškoleným zdravotníckym pracovníkom. U dojčiat je preferovaným miestom anterolaterálna oblasť stehna (musculus vastus lateralis) alebo deltový sval hornej končatiny u detí a dospelých.

Dojčatá a deti vo veku od 6 týždňov do 5 rokov. Po prvej dávke Prevenaru 3 je potrebné dokončiť celý očkovací program. Dojčatá vo veku 6 týždňov-6 mesiacov

  • Trojdávková základná schéma: Odporúčaná imunizačná schéma obsahuje 4 dávky, každú po 0,5 ml. Základné dávkovanie pre dojčatá obsahuje 3 dávky, prvá dávka sa obyčajne podáva v 2. mesiaci veku s intervalom minimálne 1 mesiac medzi dávkami. Prvá dávka môže byť podaná už v 6. týždni veku. Štvrtá (posilňovacia) dávka sa odporúča medzi 11. a 15. mesiacom veku.
  • Dvojdávková základná schéma: V prípade, že sa Prevenar 13 podáva ako súčasť bežného očkovacieho programu dojčiat, schéma môže pozostávať z 3 dávok, každá po 0,5 ml. Prvá dávka sa má podať od veku 2 mesiacov, druhá o 2 mesiace neskôr. Tretia (posilňovacia) dávka sa odporúča medzi 11. a 15. mesiacom veku (pozri časť 5.1).

Neočkované dojčatá a deti vo veku ≥ 7 mesiacov
Dojčatá vo veku 7-11 mesiacov: 2 dávky, každá po 0,5 ml, s intervalom najmenej 1 mesiac medzi jednotlivými dávkami. Tretia dávka je odporúčaná v 2. roku života.
Deti vo veku 12-23 mesiacov: 2 dávky, každá po 0,5 ml, s intervalom najmenej 2 mesiace medzi jednotlivými dávkami
Deti vo veku 2-5 rokov: Jedna 0,5 ml dávka.

Pre dojčatá a deti predtým očkované s Prevenarom (7-valentným) (Streptococcus pneumoniae sérotypy 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F a 23F) môžu v rámci očkovacej schémy kedykoľvek prejsť na Prevenar 13. Malé deti (vo veku 12–59 mesiacov) kompletne očkované s Prevenarom (7–valentným) majú dostať 1 dávku 0,5 ml Prevenaru 13 na vyvolanie imunitnej odpovede pre 6 dodatočných sérotypov. Táto dávka Prevenaru 13 sa má podať najmenej 8 týždňov po poslednej dávke Prevenaru (7–valentného).

Dospelí vo veku 50 rokov a starší: Jedna 0,5 ml dávka.

Ak sa považuje za vhodné podanie 23-valentnej polysacharidovej vakcíny, bez ohľadu na predchádzajúci stav očkovania proti pneumokokom, ako prvý sa má podať Prevenar 13 (pozri časti 4.5 a 5.1).

Upozornenie: podanie Prevenaru 13 u osôb trpiacich akútnym ťažkým horúčkovitým ochorením treba odložiť na neskôr. Výskyt nádchy, nemá byť dôvodom na odklad očkovania. Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky vakcíny, aj Prevenar 13 môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Po podaní Prevenaru 13 dojčatám a deťom (vo veku 6 týždňov až 5 rokov) sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:
Najčastejšie vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť vo viac ako 1 prípade z 10 ... viac >

Účinné látky

purifikované polysacharidy Streptococcus pneumoniae typ 1,3,4,5,6A1,6B1,7F1,9V,14,18C,19A,19F,23F

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36