PRESTARIUM COMBI A tbl flm 5 mg/1,25 mg (obal PP biely) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,20 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,24 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,96 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 2,24 € (0,0 %) 3,96 € (0,0 %)
06/24 2,24 € (0,0 %) 3,96 € (0,0 %)
05/24 2,24 € (0,0 %) 3,96 € (0,0 %)
04/24 2,24 € 3,96 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PRESTARIUM COMBI A
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0493/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
37173
Názov produktu podľa ŠÚKL
PRESTARIUM COMBI A tbl flm 1x30x5 mg/1,25 mg (obal PP biely)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek osahuje kombináciu dvoch liečiv, perindoprilu a indapamidu. Perindopril je antihypertenzívum a indapamid diuretikum.

Liek sa používa u dospelých na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne užitá ako jednotlivá dávka.
Ak je to možné, odporúča sa individuálna titrácia dávky zložkami lieku. Ak je to klinicky vhodné, môže sa zvážiť priama zmena z monoterapie.

Starší pacienti
Liečba sa má začať po prehodnotení odozvy krvného tlaku a renálnych funkcií.

Poškodenie funkcie obličiek:
Stredne ťažká porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30–60 ml/min): Odporúča sa začať liečbu adekvátnou dávkou voľnej kombinácie.

Pacienti s inzulín dependentným diabetom mellitus
Liečba sa má začať pod lekárskym dohľadom so zníženou iniciálnou dávkou.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v celku, prednostne ráno pred jedlom a zapíjajú sa pohárom vody.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva, použitie lieku počas 1. trimestra sa neodporúča.
Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. 
Liek nie je odporúčaný počas dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich neboli doteraz stanovené.
Pri ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu pod 30ml/min) je liek kontraindikovaný.
Pre nedostatok dostatočných terapeutických skúseností sa liek nemá používať u dialyzovaných pacientov.
Pri ťažkej poruche funkcie pečene je liek kontraindikovaný.
U pacientov s cukrovkou sa majú hladiny glykémie pozorne sledovať, najmä počas prvého mesiaca liečby.
Podľa možnosti sa odporúča liečbu prerušiť jeden deň pred chirurgickým zákrokom.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky, ktoré môžu znížiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby alebo pri kombinácii s inou antihypertenzívnou liečbou.
Menej často sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (≥ 1/1 000 až < 1/100). 
Liek obsahuje liečivo, ktoré môže vyvolať pozitívnu reakciu dopingových testov.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Indapamid v tomto lieku môže spôsobiť hypomagneziémiu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte liek užívať a okamžite to oznámte svojmu lekárovi, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, ktorý môže byť závažný:
- závažné závraty alebo upadanie do mdlôb ... viac >

Účinné látky

indapamid, perindopril arginín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36