Pregabalin Mylan 75 mg tvrdé kapsuly cps dur 75 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 1x56 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,20 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 6,20 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,00 € (0,0 %) 6,20 € (0,0 %)
12/22 0,00 € (0,0 %) 6,20 € (0,0 %)
11/22 0,00 € (0,0 %) 6,20 € (0,0 %)
10/22 0,00 € 6,20 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. NEU
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Pregabalin Mylan 75 mg tvrdé kapsuly
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/15/997/017
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5406B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Pregabalin Mylan 75 mg tvrdé kapsuly cps dur 56x75 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo pregabalín a používa sa na liečbu:

  • periférnej a centrálnej neuropatickej bolesti.
  • epilepsie. Liek sa používa na liečbu určitej formy epilepsie (parciálne záchvaty so sekundárnou generalizáciou alebo bez sekundárnej generalizácie) u dospelých. Liek sa nemá užívať samostatne, ale musí sa vždy používať v kombinácii s inými antiepileptikami.
  • generalizovanej úzkostnej poruchy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Rozsah dávkovania je 150 - 600 mg denne v 2 alebo 3 dávkach.

Neuropatická bolesť:
Liečbu možno začať dávkou 150 mg denne, ktorá sa podáva rozdelená v 2 alebo 3 dávkach. Podľa individuálnej odpovede pacienta a tolerancie možno dávku po 3 - 7-dňovom intervale zvýšiť na 300 mg denne a ak je to potrebné, až na maximálnu dávku 600 mg denne po ďalšom 7-dňovom intervale.

Epilepsia:
Liečba sa začína dávkou 150 mg denne, ktorá sa podáva rozdelená v 2 alebo 3 dávkach. Podľa individuálnej odpovede pacienta a tolerancie možno dávku po 1 týždni môže zvýšiť na 300 mg denne. Maximálnu dennú dávku 600 mg možno dosiahnuť po ďalšom týždni.

Generalizovaná úzkostná porucha:
Liečbu možno začať dávkou 150 mg denne. Podľa individuálnej odpovede pacienta a tolerancie možno dávku po 1 týždni zvýšiť na 300 mg denne. Po ďalšom týždni možno dávku zvýšiť na 450 mg denne. Maximálnu dennú dávku 600 mg možno dosiahnuť po ďalšom týždni.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek: 
Dávka u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa musí znižovať individuálne podľa klírensu kreatinínu, viď Tabuľka 1 v SPC, časť 4.2.
U hemodialyzovaných pacientov sa denná dávka pregabalínu musí upraviť podľa funkcie obličiek.


Dĺžka liečby:
Určuje lekár.

Ukončenie liečby:
V súlade so súčasnou klinickou praxou, ak sa musí liečba pregabalínom prerušiť, odporúča sa, aby sa to urobilo postupne počas minimálne 1 týždňa bez ohľadu na indikáciu.

Spôsob použitia

Kapsuly sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla. Majú sa prehltnúť vcelku a zapiť pohárom vody. Liek je určený iba na perorálne použitie.

Upozornenie

Ženy v plodnom veku musia počas liečby používať účinnú antikoncepciu.
Liek sa má užívať v tehotenstve iba v nevyhnutných prípadoch, ak prínos pre matku jednoznačne preváži potenciálne riziko pre plod.
Po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu je potrebné rozhodnúť, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť liečbu pregabalínom.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí mladších ako 12 rokov a u dospievajúcich (vo veku 12 – 17 rokov) neboli stanovené.
Starší pacienti môžu vyžadovať zníženie dávky pregabalínu z dôvodu zníženej renálnej funkcie (pozri časť 5.2 SPC).
U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa odporúča podávať liek s opatrnosťou.

U diabetických pacientov s prírastkom hmotnosti, môže byť potrebné upraviť hypoglykemickú liečbu.
Liek môže vyvolať závraty a ospalosť, a preto môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Liek môže zosilňovať účinky alkoholu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb
• závraty, ospanlivosť, bolesť hlavy
Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb
• zvýšená chuť do jedla
• pocit eufórie, zmätenosť, strata ori ... viac >

Účinné látky

pregabalín

Indikačná skupina

21 - Antiepileptiká, antikonvulzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36