Praluent 150 mg sol inj 150 mg (pero inj.skl.napl.) 2x1 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 435,72 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 435,72 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/20 0,00 € (0,0 %) 435,72 € (0,0 %)
09/20 0,00 € (0,0 %) 435,72 € (0,0 %)
08/20 0,00 € (0,0 %) 435,72 € (0,0 %)
07/20 0,00 € 435,72 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. END, DIA, KAR, INT
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/15/1031/008
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6165B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Praluent 150 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere sol inj 2x1 ml/150 mg (pero inj.skl.napl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo alirokumab. Liek je monoklonálna protilátka (osobitný typ proteínu navrhnutý tak, aby sa mohol viazať na cieľovú látku v organizme).
Liek pomáha znižovať hladiny „zlého“ cholesterolu (tiež nazývaného „LDL“). Používa sa u dospelých s vysokými hladinami cholesterolu v krvi (hypercholesterolémia [heterozygotná familiárna a nefamiliárna] alebo zmiešaná dyslipidémia). Užíva sa:

  • spolu so statínom (často používaný liek, ktorý upravuje vysoký cholesterol) alebo inými liekmi znižujúcimi cholesterol, ak maximálna dávka statínu neznižuje hladiny chlesterolu v dostatočnej miere alebo,
  • samostatne alebo spolu s inými liekmi znižujúcimi cholesterol, keď sa statíny netolerujú alebo nemôžu byť použité.

Počas používania tohto lieku naďalej dodržiavajte diétu znižujúcu cholesterol.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Zvyčajná úvodná dávka je 75 mg podávaná subkutánne 1x za 2 týždne. Pacienti, u ktorých je potrebné väčšie zníženie hladín LDL-C (> 60 %), môžu začínať dávkou 150 mg 1x za 2 týždne alebo 300 mg 1x za 4 týždne (mesiac), podáva sa subkutánne.
Dávka lieku môže byť stanovená individuálne, na základe charakteristík pacienta ako napr. východiskové hodnoty LDL-C, cieľ liečby a odpoveď na liečbu. Ak je u pacientov liečených dávkou 75 mg 1x za 2 týždne alebo 300 mg 1x za 4 týždne (mesiac) potrebná ďalšia redukcia hladiny LDL-C, dávkovanie sa môže upraviť na maximálnu dávku 150 mg 1x za 2 týždne.

Spôsob použitia

Subkutánne použitie. Iba na jednorazové použitie. Liek sa má pred použitím nechať zohriať na izbovú teplotu. Liek sa podáva ako podkožná injekcia do stehna, brucha alebo ramena. Dávka 300 mg sa podáva v 2 po sebe nasledujúcich 150 mg injekciách a do 2 rôznych miest. Odporúča sa meniť miesto vpichu pri každej injekcii.

Pred použitím si treba prečítať návod na použitie.

Pero sa nechá ohriať na izbovú teplotu (30-40 min). Miesto vpichu sa dezinfikuje. Vytiahne sa modrý uzáver. Stlačí sa žltý bezpečnostný kryt oproti pokožke v uhle 90°, palcom sa stlačí a ihneď uvoľní sivé tlačidlo (počuť cvaknutie). Okienko sa začne meniť na žlté (prebieha dávkovanie, cca 20 sek.). Po úplnom zožltnutí je dávkovanie ukončené (počuť druhé cvaknutie) a pero sa vytiahne. Pokožku nemasírovať!

Upozornenie

Použitie lieku sa počas tehotenstva a dojčenia neodporúča.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov nebola stanovená.
Liek sa má u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene používať s opatrnosťou.

Liek sa nemá pichať do oblastí s prebiehajúcim ochorením kože alebo s jej poškodením ako napr. popálenina, kožná vyrážka, zápal alebo infekcie kože.
Liek sa nesmie pichať súčasne s inými injekčnými prípravkami do toho istého miesta.
Pred začatím podávania lieku sa majú vylúčiť sekundárne príčiny hyperlipidémie alebo zmiešanej dyslipidémie (napr. nefrotický syndróm, hypotyreóza).
Uchovávajte v chladničke (2°C - 8°C). Neuchovávajte v mrazničke. Po vybratí z chladničky sa musí liek do 30 dní použiť alebo zlikvidovať.

Ďaľšie osobitné upozornenia nájdete v SPC (časť 4.4)

Účinné látky

alirocumab

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24