Pradaxa 110 mg tvrdé kapsuly cps dur (blis.Al/Al) 1x10 ks

Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Pradaxa 110 mg tvrdé kapsuly
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/08/442/005
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
50507
Názov produktu podľa ŠÚKL
Pradaxa 110 mg tvrdé kapsuly cps dur 10x1x110 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula

Popis a určenie

Liek pôsobí tak, že blokuje účinok látky v organizme, ktorá sa zúčastňuje na tvorbe zrazenín.

  • Liek sa používa na zabránenie vzniku krvných zrazenín v žilách po operačnom nahradení kolenného alebo bedrového kĺbu u dospelých.
  • Liek sa používa na zníženie rizika upchatia cievy v mozgu alebo v organizme vytvorením krvnej zrazeniny u dospelých pacientov s abnormálnym srdcovým rytmom (fibriláciou predsiení) a s ďalšími rizikovými faktormi.
  • Liek riedi krv, znižuje riziko tvorby krvných zrazenín.
  • Liek sa používa na liečbu krvných zrazenín v žilách nôh a pľúc a na zabránenie opätovného vzniku krvných zrazenín v žilách nôh a pľúc.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Liek sa obvykle užíva v dávke 2 kapsuly 1x denne. Liečba sa má začať 1- 4 hodiny po skončení chirurgického zákroku 1 kapsulou a pokračuje sa 2 kapsulami 1x denne. Kapsuly sa užívajú vždy v celku, nezávisle na jedle a zapíjajú sa dostatočným množstvom vody.  V prípade prevencie žilového tromboembolizmu (VTE):
- u pacientov po elektívnej chirurgickej náhrade kolena sa liek užíva celkovo 10 dní
- u pacientov po elektívnej chirurgickej náhrade bedrového kĺbu sa liek užíva celkovo 28-35 dní.
Pri oboch chirurgických výkonoch, ak nie je zabezpečená hemostáza, sa má začiatok liečby oddialiť. Pokiaľ sa s liečbou nezačne v deň chirurgického zákroku, potom sa má liečba začať 2 kapsulami 1x denne.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Pradaxa ovplyvňuje zrážanie krvi, takže väčšina vedľajších účinkov súvisí so znakmi, ako sú modriny alebo krvácanie. Môže sa vyskytnúť rozsiahle alebo závažné krvácanie, čo predstavuje najzávažnejšie  ... viac >

Účinné látky

dabigatranetexilát

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36